Əsas səhifə Leyli və Məcnun

Leyli və Məcnun

0 / 0
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
İl:
2004
Nəşriyyat:
LİDER NƏŞRİYYAT
Dil:
azerbaijani
ISBN:
urn
Fayl:
EPUB, 826 KB
Yüklə (epub, 826 KB)
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Kitab haqqında rəy bildirə və öz təcrübənizi bölüşə bilərsiniz. Digər oxuculara Sizin oxuduğunuz kitablar haqqında fikrinizi bilmək maraqlıdır. Kitabın ürəyinizcə olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu barədə dürüst və ətraflı məlumat versəniz, insanlar onlar üçün maraqlı olan yeni kitablar tapa bilərlər.
Leyli və Məcnun

Nizami Gəncəvi

Nizami Gəncəvi


Leyli və Məcnun

«LİDER NƏŞRİYYAT»

Bakı — 2004

Leyli və Məcnun

Ey adı ən gözəl başlanğıc olan,

Adınla başlanır yazdığım dastan.

Sən, ey xatirəsi könlümə həmdəm,

Adın düşməmişdir dilimdən bir dəm.

Bütün varlıqları özün yaratdın,

Bağlı qapılara açardır adın.

Adının qərarı olmadan əvvəl

Qələm tutmamışdır dünyada bir əl.

Ey bütün varlığın həyat təməli,

Yetməz dərgahına bir insan əli.

Sənin tərifindir «təbarəkallah»

Alqış cəlalına, feyzinə, allah!

Yeddi qız, doqquz taxt qapında sənin

Olmuşdur daima pərdə çəkənin.

Ey öz varlığı da bilinməz hekmət,

Zahirə, batinə bir sənsən bələd.

Bütün bu canlılar, cansızlar ki, var,

«Yaran» deməyinlə yarandı onlar.

Hökmünlə ruh alır, əql alır bədən,

Yaradan da sənsən, öldürən də sən.

Ey sirr aləminin ulu məhrəmi,

Dolduran, boşaldan sənsən aləmi.

Sənin sifətində öz tərifin var,

Yox sözün yox olur, var sözün də var.

Əmri mütləq olan, ey böyük hünər,

Kainat əmrinlə iki bölünər.

Sən, ey möhtacların ürək dirəyi,

Böyük vicdanların sənsən diləyi.

Ən iti gözlərə sən sürmə çəkdin,

Bağlı qapılara özün baş çəkdin.

Ey ustad, göstərir yazdığın əsər,

Zamanı əvvəldən axıra qədər.

Ağasan, qulundur hər şey dünyada,

Sultan sən özünsən, başqası gəda.Yolun, işığıdır əbədiyyətin,

Şəriksiz yaranmış bütün niyyətin.

Saysız yaratdığın nemətlər durur,

Bu sirri tapmağa acizdir şüur.

Lütfünlə hər şeyin qeydinə qaldın,

Dünyanı ən yarar bir şəklə saldın.

Axşamın qapqara, səhərin ala,

Atına göyləri yaratdın tovla.

Yeddi düyüm vurdun göylərə, birdən

Yetmişi açıldı, bu qüdrətindən.

Bir kül qaldıraraq torpaqdan həmən,

Onunla yüz ayna təmizlədin sən.

Hansı bir varağı yazdınsa əgər,

Ikicə hərf ilə dedin müxtəsər.

Bir dağ çapmadısa bu kaf ilə nun,

Göy adlı bir böyük Bisütun qurdun.

Hardasa dünyanın dövləti, varı,

Bu iki hərfdir onun açarı.

Yanlış bir hərf də yazmadın yenə,

Qoydun hər nöqtəni sən öz yerinə.

Sənin sənətinlə yarandı aləm,

Yoxdur bu sənətdə başqa bir qələm.

Lütf etmən yazı; ğa, sığındım sənə,

Bir söz xəzinəsi bağışla mənə.

Xəzinən bu payla heç də azalmaz,

Başqa xəzinədə bu kərəm olmaz.

Şahlığın, qulluğun öz qismətindən

Hər kəsə bir dövlət, nemət verirsən.

Hər zülmün alovu, məzlumun ahi.

Bir sənə məlumdur, böyük ilahi!

Hələ yazılmamış kitabları sən

Oxuyub aləmə xəbər verirsən.

Əql büdrəmədə, kuyinsə-zülmat,

Yol da ki, tük kimi nazikdir, heyhat!

Köməyim olmasan, ya pərvərdigar,

Bu düyüm əql ilə necə açılar?

Əql işıq alır sənin qapından,Yanar dərgahına girdiyi zaman…

Ey mənim əqlimə mənalar verən,

Mən axtarışçıyam, sən yol göstərən.

Yollarım qorxulu olsa da bu dəm,

Sən ki, rəhbərimsən qorxan deyiləm.

Yüküm çox ağırdır düşmüşəm gücdən,

Tükənmiş taqətim, de, neyləyim mən,

Nə qorxu, yoxsa da canımda qüdrət,

Sənin köməyinlə işlərəm, əlbət.

Lütfün ki, qəhrindən ayrı deyildir,

Yanında şərbət də, zəhər də birdir.

Əsirəm, şübhəsiz, hüzurunda mən,

Lütfünlə yaşaram, ölləm qəhrindən.

Qoy, içim mərhəmət şərbətlərindən,

Qəzəb badəsini mənə vermə sən.

Qəzəbin layiqsə əzəldən bizə,

Rəhmin də düşmüşdür qismətimizə.

Nə qədər nəfəsim çıxmamış candan,

Əlim ətəyində gəzirəm hər an.

Bir gün can evimdən çıxsa nəfəsim,

Dualar deyəcək adına səsim.

Ölüm səfərinə qoyarsam ayaq,

Adın vücuduma hünut olacaq.

Tozlara dönsə də bu aciz bədən,

Hər yerdə, hər zaman məbədim sənsən.

Ilahi, nə qədər dünyada sağam,

Sənin xatirənlə yaşayacağam.

Böyük dərgahına girdiyim zaman,

Neylər bu dərgahdan qovulmuş şeytan.

Boynuma asdımsa tilsimini mən,

Qorxmuram divlərin böyüklüyündən.

Mənəm dərgahında bir dilsiz ehram,

Sənin sorağında ləbbeyk vuraram.

Ehram sındıranlar çoxdur dünyada,

Bu şərdən məni gəl saxla, ey xuda!

Bəlalar gizlidir, bikəsəm, allah!

Varmı səndən özgə mənə bir pənah?!Bir sənsən dünyada əlimdən tutan,

Nə versən qailəm, böyük yaradan.

O saf cövhərindən alsa bədənim,

Misim qızıl olar dünyada mənim.

Lütfündən bir işıq göstərsən, əgər,

Torpaq qızıl olar, su dürrə dönər.

Bir gövhər də olsam, bir saxsı da mən,

Hüsnüm bəzənmişdir sənin hüsnündən.

Libasım ətrinlə qoquyar müdam,

Buyam ya «dirəmnə» ya da «ud» olsam.

Qarşında nə dinim, nə taətim var,

Qapında boş əlim şəfaət umar.

Gəmim qərq olmamış qanlı sularda,

Rəhm et, əlimdən tut, qalmayım darda.

Qaldır yıxılmışı bu qara yerdən,

Məni cəhl atından özün düşür sən,

Ilahi, dar gündə sən ol həmdəmim,

Istədiyin yerə çatsın qədəmim.

Aç mənim üzümə nur xəzinəni,

Zülmətlər içindən xilas et məni.

Qorxuyla, umudla baxıb dünyaya,

Bir pərvanə olum günəşə, aya.

Söylə, nə vaxtadək bir tikə üçün

Şaha və gədaya yalvarım hər gün.

Süfrəndən nemətli bir şey olarmı?

Səndən səxavətli dünyada varmı?

Öz xırmanından ver zəkatımı sən,

Qəbzinlə gəzməyim qapı-qapı mən.

Bir əkin yeriyəm hər yanı bərbad,

Bu, suyla, torpaqla olacaq abad.

Mənə öz qapından ver torpaqla su,

Axıtsın yolumda olan kol-kosu.

Məni mənliyimdən ayıran zaman

Sən öz cövhərini alma canımdan.

Məni qaytaranda özümə, dərhal,

Mərhəmət kölgəni gəl, üstümə sal.

Bu sayən olmasın çıraqdan uzaq,Gün kimi parlasın işığ saçaraq.

Taki işığınla həmdəm olum mən,

Nur kimi kənarda durum kölgədən.

Başqa həmdəmləri almayım dilə,

Unudum nə varsa bu gündən belə,

Vəfasız yaranmış bütün qapılar,

Bir sənin qapında vəfa tapılar.

Ancaq həyatdadır vəfa, etibar,

Ölümlə dağılıb məhv olur onlar.

Yalnız sənin əhdin əbədi qalır,

Ölüm də, dirim də səndən əhd alır.

Qiyamət gününü görmədikcə mən

Ayrılan deyiləm sənin əhdindən.

Bir səni çağırır cahanda səsim,

Xatirən olmasa batar nəfəsim.

Əzəl yer üzünə mən gəlməmişdən,

Qurduğun nizamı görməmişdim mən.

Torpaqdan yaratdın mayəmi mənim,

Torpaqdan yem aldı bütün bədənim.

Tanrı! Varlığıyın gözəlliyindən

Bütün kainata zinət vermisən.

Lütfün ki, olmuşdur mənə müyəssər,

Varlığım çürüyüb gedənə, qədər —

Harda otur desən, oturacağam,

Qarşında qul kimi lal duracağam.

Gördüyün bu yoldan çox keçmişəm mən,

Gah quyu dibindən, gah taxt üstündən.

Istər qoca olum, istərsə cavan,

Yollar müxtəlifdir, mən isə haman.

Bir haldan bir hala keçsəm də dəm-dəm,

Yenə ilk şəklimlə hərəkətdəyəm.

Möhtac yaratmadın sən məni əzəl,

Dünyada heç məni mətəl qoyma gəl.

Zərrəcə qorxmuram gələn əcəldən,

Bu yol dərgahına gedir əzəldən.

Bağ, bostan yoludur ölümün izi,

Dostlar sarayına aparır bizi.Ölüm ki, səndəndir nə qüssə, nə qəm,

Qoy ölüm, ölümdən mən dad çəkmərəm.

Hərçəndi dünyada ölüm gerçəkdir,

Ölüm, ölmək deyil, yer dəyişməkdir.

O, yemək yerindən yataq yerinə,

Ordan şah yanına bir yoldur yenə.

Sənin məclisinə gedən bu yoldan,

Əbədi yuxudan qaçmaram, inan.

Sənin şövqin ki, var, mən bəxtiyaram,

Şad yatıb, hər zaman şad da qalxaram.

Əgər dərd üzündən qulun Nizami

Sənə yalvardısa, tut ilticami.

Dəryandan yüksələn bulut bil məni,

Yağsam da, boşaltma bu xəzinəni.

Yüz lüğət yaradıb, yazsa yüz əsər,

Hər sözün başında səni təriflər.

O, yüz min üzr ilə qapında durar,

Bilir ki, boynunda min günahı var.

O, bütün dərdini danışmaz ki, sən

Lalların dilini yaxşı bilənsən.

Xəmirəm qarasa, sən yoğurmusan,

Xəttim qarışıqsa, özün qurmusan.

Sən öz xətlərinin hamsını yusan,

Ömürlük bağlaram ağzımı, inan.

Bir daha versən də mənə ixtiyar,

Hakimlər hakimi, ixtiyarın var.

Ölüm pəncəsiylə döyüşməmiş mən,

Ruzgarın cilovu çıxmamış əldən,

Sən mənə rəhm edib, yol göstər yenə,

Peyğəmbər qəbrinin ziyarətinə.

SONUNCU PEYĞƏMBƏRİN TƏRİFİ
Ey varlıq mülkünə böyük şahsüvar,

Əqlin sultanısan, zəkavətin var.

Sonusan o mürsəl peyğəmbərlərin

Sonun halvasısan, duzu əvvəlin.

Varlıq bağçasının ilk gülü sənsən,

Zamanın sonuncu sərkərdəsisən.

Kifayət mülkünə sənsən hökmüdar,

Vilayət hökmüdür verdiyin qərar.

Hər kəs lovğalıqla çıxsa qarşına,

Bir ədəb qılıncı enər başına.

Gözlər işıq alır ayaq tozundan,

Aləm işıqlanır daima ondan.

Səndən işığını almayan bir şam

Sönər öz yeliylə, qaralar müdam.

Ey qəbilələrlə aydın dil tapan

Vazeh dəlillərlə zərbə vuransan

Allahın höccəti bütün səndədir,

Səhərin sirri də o sinəndədir.

Ey iki dünyanın saray ağası,

O qabe-qövseynin mahir ustası,

Ey sonsuz göyləri gəzib bac alan,

Yetmiş min pərdənin üstə ucalan,

Ey əqlin və canın fövqində duran,

Sənə səcdə qılır yerlə asiman.

Yer göyə dönmüşdür dininlə, gerçək,

Yox-yox, döşəməndir bu sonsuz fələk.

Ey altı cəhəti heyrətləndirən,

Atını çapırsan yeddi göyə sən.

Altı-yeddi min il keçir o andan

Ki, bu dəbdəbəni eşitmiş cahan.

Hər əqlə süfrəndə bir nemətin var

Qapında qul kimi dayanar ruhlar.

Ağıl sənsiz olsa, nə çıxar ondan?

Sənsiz yaşayarsa ölüdür hər can.Öz adın oğluyun adıylə birdir.

Aləm «Əbülqasım Məhəmməd» deyir.

Ağıl ki, görünməz bir xəlifədir,

Qüvvəti, qüdrəti sözlərindədir.

Məhəmməd eşqiylə yanmasa ürək,

Eşqin çəmənində açılmaz çiçək.

Tanrı dostlarına sənsən şahsüvar,

Yeddi göy üstündə bir məclisin var.

Səxavət mülkünün sənsən ağası,

Dünya məqsədisən, məqsəd dünyası.

Mənalar mülkünün ilk qaynağısan,

Dirilik suyunun baş bulağısan.

Sənin torpağınla bəzəndi Adəm,

Nurinlə parladı hər iki aləm.

Sən ki, öz «atını» sürdün dövrana,

O, yeddi atıyla çatmadı sana.

Günəş can atırdı səcdənə, gerçək,

Ona bəhanəydi məğribə getmək.

Ulduzlar başına dolanır dəm-dəm,

Yalnız bu arzuyla fırlanır aləm.

Varlıq büsatında varmı bir insan,

Qarşında olmasın yer ilə yeksan?

Sənin iksirinlə rəngləndi torpaq,

Bu dünya səninçin yaranmış ancaq.

Böyüksən, qarşında kiçikdir hamı,

Bütün möhtacların sənsən ilhamı.

Kainat taxtının padişahısan,

Həyat ölkəsinin şahlar şahısan.

Yaşıl göy səninçin bir ordugahdır,

Qəmzən bir fərmandır, hörüyün çadır.

Bu beş vaxt namazdır əsli tövbənin,

Beş növbə təblidir qapında sənin.

Quruldu diniyin beş binövrəsi,

Yüz min zülm evinin kəsildi səsi.

Bu evə yeddi səqf yaratdın yenə,

Tapşırdın onu da dörd xəlifənə.

Siddiq sədaqətə olmuşdur rəhbər,Faruqi fərq-dən uzaq bildilər.

O, allahdan qorxan həyalı qoca,

Tanrının şiriylə həmdərs olunca,

Dördü də bir yolun sarbanı oldu,

Dördü də bir ləkin reyhanı oldu.

Bu dörd xəlifəylə güldü məmləkət,

Hər ev dörd divarla qurular, əlbət.

Bu dördlük birləşdi qoca dünyada,

Bu dördbucaq evi gətirdi dada.

Sən, dinin evinə dörd dirək vurdun,

Ona bu qaydayla dörd çatma qurdun.

Sənin qaşın kimi haman dörd nəfər

Gah ayrı düşdülər, gah birləşdilər.

Yerin əl bağlayan bu halqasından

Bircə sıçrayışla ərşə qalxırsan.

PEYĞƏMBƏRİN MERACI
Sən, ey mənaların meracı olan,

Sənin meracındır sonsuz asiman.

Yeddi xəzinəni açaraq bir dəm,

Dörd gövhər üstünə basmısan qədəm.

Sığmadın zamanın dar sinəsinə,

Ucaldın göylərin son zirvəsinə.

Gecə qara bayraq tutduğu zaman

Oldu qara atın mənzilə rəvan.

O vaxt qanad açdı sənin ayağın,

Göyün xəlvət yeri oldu dayağın.

Bu fani dünyadan sən yüksələndə,

Sən, Ümmi-Haniyə qonaq gələndə,

Cəbrayıl gətirdi sənə şad xəbər,

Dedi: — Qulluğuna hazırdır göylər,

Göylərdə mələklər səf-səf düzəlmiş,

Bütün göy aləmi seyrinə gəlmiş.

Oyan, yuxu vaxtı deyildir, haray,Sənin tək günəşə müntəzirdir ay.

Yerini Ütarid bilməyəcəkdir,

Sənin düşərgahın daha yüksəkdir.

Şabaş sinisini qaldırmış Zöhrə,

Deyir: «Şərq batacaq al şəfəqlərə».

Günəş də incəlib olmuşdur hilal.

Yolundan çəkilmiş sanki bir xəyal.

Mərrix qulluqçudur yataq evinə,

Üzəngidən tutan uşaqdır sənə.

Müştəri yoluna doğandan bəri

Yanıb qamaşdırır yaman gözləri.

Keyvan qulağına halqa taxaraq,

Qul kimi qaldırmış bir qara bayraq.

Bu cürə qulların köməyilə sən

Getdiyin yolları xoş keçəcəksən.

Qədr gecəsidir bu gecə, tələs

Onun qədrini bil, gecikmə əbəs.

Bu gecə hüsnüdür əbədiyyətin,

Merac gecəsidir bu Məhəmmədin.

O gecə nə qədər xoşbəxtdi, bilsən,

Gündüz tək parladı ilk qədəmindən.

Bu qara torpağa qoyub da pərgar,

Gəzdin göy üzünü sən diyar-diyar.

Ildırım «Buraq»ı, mindin dünyada,

Sənin gedişindən yumşaldı o da.

O bakir yaranan taxt üstündə sən

Bir səadət kimi açmışdın yelkən.

Minib bu tək ata göylərdə çaxdın,

Cüt atlı ruzgarı dalda buraxdın.

Fələklər bağına girən zaman sən,

Ağlı, qırmızılı xoş meyvələrdən

Qapına minlərcə salxım yollandı,

Sənin gözündəydi eşqin son andı.

Qalxanda göylərin yeddi qatına,

Nə pərçəm, nə də bir tac qurdun ona,

Yırtıldı göylərin bulut qabağı,

Sınıb parçalandı ayın tabağı.Tovus qanadlılar çıxıb göylərdən,

Qarşında qol-qanad tökdülər birdən.

Cəbrayıl səninlə gedə bilmədi.

Allaha tapşırıb, yaxşı yol, dedi.

Mikayıl yer verdi sənə başında,

Israfil qul kimi durub qarşında,

Özünü kölgə tək ayağa saldı,

O da yarı yolda yorulub qaldı.

Bir «Rəfrəf» səninlə mənzilə vardı,

O, «Sidrə» taxtına səni apardı.

«Sidrə»nin üstündən keçən zaman sən

Hədis dəftərini yazdın əlinlən.

Yeddi qat göylərdən keçib yüksəldin,

Yüksəlib ən uca zirvəyə gəldin.

«Sübbuh» söyləyərək göy sakinləri,

Kölgəyin nurində çimdi min pəri.

Ərşin çadırından uçdun yenə sən,

Üzünü göstərdin yetmiş pərdədən.

Çıxdın tərəflərin zülmətlərindən,

Yüksəyin, alçağın zəhmətlərindən.

Qurtardın paltarın ağırlığından,

Tacı da, taxtı da atdın o zaman;

Xeyməni götürüb iki aləmdən,

Tanrı gərdəyini eylədin vətən.

Həm böyük allahı ziyarət etdin,

Həm də haqq sözünün sirrinə yetdin.

Sənin eşitməyin, bir də görməyin

Ağıldan, idrakdan uzaqdır, yəqin.

Açdın ürəyini sən sərin-sərin,

Adına layiqdir istədiklərin.

Verdi istəyini böyük yaradan,

S ən razı qayıtdın tanrı yanından.

Alnın nar gülü tək açıldı yenə,

Kərəm fərmanını aldın əlinə.

Sənin xatirinə o böyük tanrı

Əfv etdi biz kimi günahkarları.

Şahımız, kölgəndə tutmuşuq qərar,Bizim bu dünyada nə dərdimiz var!

Sən bizə ruh verən günəşsən artıq.

Daima parlasan, biz də solmarıq.

Vicdanın mürüvvət dənizidir, bil,

Nübüvvət göyləri sənin yerindir.

Sənsiz mürüvvət də, göylər hakimi,

Xalqa görünməzdi nübüvvət kimi.

Səndən uzaq düşən hər kəs, hər nəfər

Səadət üstündən bir qələm çəkər.

Vəfa kəmərini belə bağlayan

Düşməz əbədiyyət taxtından bir an.

Baxıb Irəm bağı bu vüqarına,

Ətir xərac verir ruzigarına.

Göylər baratını yazıb göylərə,

Bir xəzinə kimi qayıtdın yerə.

Göyləri keçdiyin o sürətlə sən,

Nolar, Nizamiyə bir söz söyləsən.

Çoxmu qalacaqsan sən bu niqabda?

Çoxmu yatacaqsan o rəxti-xabda?

Bir oyan, üzündən bu örtünü at,

Şahını şahmatın taxtında oynat.

O yük dalındakı süfrəni göstər,

Xəyalım aləmi pərdəsiz istər.

Iki ağ-qaranın rəngini sil sən,

Qaldır ziddiyyəti dörd təbiətdən.

Iki vəfasızın əhdini bir et,

Bu dörd ayaqlını özün əlbir et.

Həyatı kəmalə verəndən bəri

Həll etdin aləmdə çətinlikləri.

Nafəndən küləyə bir ətir versən,

Bizə də pay düşər bu nemətindən.

Əzəl lövhəsini bilirsən əzbər,

Ondan bir ayə də bizimçin göndər.

Zəhmətsiz tapdığın elmdən bir az

Bizim də dəftərə öz əlinlə yaz.

Biz kimik, nəçiyik, aç göstər artıq,

Büt qayıranmıyıq, büt qıranmıyıq.Ey mənim işimi düzəldən qüdrət,

Sənsən Nizaminin qəlbinə qüvvət.

Könül, gəl bununla qənaət elə!

O böyük tanrıdan şəfaət dilə!

Taki bu pərdəni almasın bizdən,

Bu pərdə qalxmasın heç üzümüzdən.

HİKMƏT VƏ MOİZƏ HAQQINDA
Ellik məclisinə verəndə ehsan,

Şəhərdə badəsiz qalmasın insan.

Səxavət buludu yağsın aləmə,

Bütün vücudları gətirsin dəmə.

Mey kimi tökülsün müzayiqəsiz.

Gül kimi açılıb gülsün pərdəsiz.

Parlasın aləmdə bir günəş qədər.

Ondan işıq alsın sonsuz üfüqlər.

Hər şeyi elliyə bağışla, gerçək,

El borclu qalsa da, bu borcdan əl çək.

Bütün insanlara sual ver bu dəm:

Nə yolla yarandı boşluqdan aləm?

Bir söz lazımdır ki, bağlı sirrlər

Açılsın qönçə tək, şadlansın səhər.

Baxın əlimdəki şirin şəkərə,

Onu paylayıram nazəninlərə.

Dünyaya səpirəm bu şirnini mən,

Oğlum qulaq assın buna ürəkdən.

Mən bütün bədənə yem verən zaman

Öz ciyər param da pay alar ondan.

Ey varlıq nəqşinin naziri olan,

Qaldır əngəlləri idrak yolundan.

Yolunda nə qədər canlılar vardır,

Sənin varlığına pərəstişkardır.

Boş təbli döyərək, hay-haray salma,

Heç kəsin səsinə biganə qalma.

Bir toz görünsə də hər zərrə əgər,Dünya pərdəsində o da iş görər.

Göylərə yüksələn bu yeddi hasar

Zarafat deyildir, öz mənası var.

Pərdə altındakı bu yeddi rəvaq

Lovğalıq deyildir, hekmətə bir bax.

Qısa söz, dünyada nə sən, nə də mən

Oyuncaq deyilik xilqətimizdən.

Nə şəhvət, nə yuxu, nə də ki, yemək

Həyatın mənası olmasın gərək.

Yatmağı, yeməyi bu aləmdə sən,

Eşşək, öküzdə də görə bilərsən.

Təbiət quranda xilqətimizi,

Başqa səhifədə yazmışdır bizi.

Anlayıb, düşünək hər şeyi gərək,

Hər sirri açmaqla hünər göstərək.

Yerləri, göyləri öyrənək bir-bir,

Qalmasın bizimçin açılmamış sirr.

Görək, kim yaratmış bu təbiəti,

O kimdir, işinin nədir hikməti?

Bu varaq üstündə çəkilən hər xətt

Sənətkar əliylə yaranmış, əlbət.

Qurğusu düz olan bu şeylər bir-bir

Mahir bir ustada canlı şahiddir.

Səni, öz adıyla düz yol göstərən

O böyük allaha and verirəm mən,

De, görüm, dünyada bir aynamı var

Ki, seyqəl verməsin ona sənətkar?

Seyqəlsiz bir ayna olmaz dünyada,

Hər sənət bir ustad gətirir yada.

Həqiqət gözüylə xəyala varsan,

Hər şeydə qüdrətdən nişan taparsan.

Baxma ki, nə yolla yaranmış onlar,

Sənin gözlərində bu qüdrətmi var?!

Hər şey öz-özünə necə düzəldi,

Bax, nə cür kainat əmələ gəldi?

Qoy, sənə şübhəsiz olsun aşikar,

Onun başqasına ehtiyacı var.Rəsm işi rəssama düşdüyü zaman

Mən qaxıncdan çıxdım, sən avamlıqdan.

Dünyada gördüyün hər incə sənət

Allah əsəridir, ondadır qüdrət.

Bax, bu ipək rəngli yeddi pərdədən

Üzsən ayağını, daş yeyəcəksən.

Bu pərdə dalında o sirrlər ki, var,

Zənn etmə, çalışsan məlumun olar.

Xilqətin sirrini az ara, az gəz,

O, adi gözlərlə görünə bilməz.

Elə toxunmamış bu ip əzəldən

Ki, onun ucunu tapa biləsən.

Tanrı qüdrətiylə düyüm bağlayan

Bu ipi açmamış, açammaz insan.

Bu tanrı dastanı necə dastandır?

Ağıl sahibləri ona heyrandır.

Xilqətin sirrini bilsə bir nəfər,

Bu qoca dünyanı o da xəlq edər.

Acizik aləmi yaratmağa biz,

Onun əslini də tapmaz əqlimiz.

Göyün sirr pərdəsi ki, bərqərardır,

Gözə görünməyən bir sirri vardır.

Nə qədər oraya at çapsam da mən,

Bir xəbər öyrənmək gəlmir əlimdən.

Göyün lövhəsində yanır rəqəmlər,

O saf ulduzları mən birər-birər

Nə qədər oxuyub öyrəndim, heyhat,

Yenə də qəlbimi görmədim rahat.

Bilirəm, yaranmış hər böyük əsər

Onun qüdrətiylə açıla bilər.

O şey ki, bizlərə lap aşikardır,

Orda da gizli bir xəzinə vardır.

Çalış, xəzinənin böyük açarı

Şüşə yox, poladdan qayrılsın barı,

Taki xəzinəyə çatdığın zaman

Sən orda zəhər yox, şərbət tapasan.

Bilirsən, harda ki, bir xəzinə var,Qoynunda zəhər də, dərman da saxlar.

Musa gövhər tapdı xəzinələrdə,

Qarun da boğuldu ləli-gövhərdə.

Arada ixtilaf, dava oldusa,

Yenə Qarun öldü, qazandı Musa.

Varlıq cədvəlini quran sənətkar

Bilinməz şeylərə çəkmişdir hasar.

Ən uca nöqtəni aşarsa bir xətt,

Öz əski halına meyl edər fəqət.

Fikir nə zaman ki, son xəttə çatar,

Dayana bilməyib geri qayıdar.

Pərgar dolansa da öz dövrəsinə,

Birinci nöqtəyə qayıdar yenə.

Dünya dövrəsində bu həlqə ki var,

Onu bu məqsədlə bağlamışdırlar.

Ki, hər kəs başını çıxartsa ondan,

Qapı həlqəsi tək qala sərgərdan,

Əl vurma fələyin bu zəncirinə,

Bil ki, bu zəncirin sonu var yenə.

Baxma ki, nə höküm vermiş təbiət,

Onun da bir sonu olacaq, əlbət.

Bundan xaricdə də bir dərgah durur,

Ağlayıb sızlamaq onun yoludur.

Elə bir pərdədən nəfəs al ki, sən,

Hər şey düz qurulmuş haman pərdədən.

Bu yeddi fələyə nəzər yetir bir,

Xəyalın rəqsinə pərdə düzəldir.

Olmaz o pərdəylə səsləşmək bir az,

Onu öz-özünə tanımaq olmaz.

Sən haman pərdəni axtarsan əgər,

Bil ki, öz pərdən də yadından gedər.

Çalıb oxumaqda Barbüd olsan da,

Pərdəsiz bu saza toxunma əsla

Pərdəsi yırtılmış xudbinlə yəqin,

Dalında durma sən heç bir pərdənin.

Sən də Nizami tək bir pərdə axtar,

O vaxt yaxşılıqla şöhrətin artar.

* * *

Yenəmi alçalaq biz torpaq kimi,

Ruzgara baş əyək bir yarpaq kimi?

Yenəmi yel olub torpaq sovuraq,

Xəzəllə, tikanla oynayıb duraq?

Torpaqdan nə qədər xərc alsa ruzgar,

Aldığı torpaqla çuxur doldurar.

Bundan aldığını ona verərək,

Aldığı mayanı qaytarır külək.

Bu qat-qat yerlərə diqqətlə bir bax,

Torpaqdan qurulmuş bu yerlər ancaq,

Gah zəlzələ qopar, gah sellər axar,

Torpaq tuta bilməz bir yerdə qərar.

Zəlzələ batırar, su yuyar onu,

Sonra düzəngaha çevrilər sonu.

O vadi, zamanın hökümləriylə

Dönüb qışlaq olur obaya, elə.

Bu fani torpaqdan hər arxı bir su,

Bir də külək qazmış, sözün doğrusu.

Yerin hüdudundan o tərəfdə də

Bulutlar, fələklər qaçışır yenə.

Onlar bir-birinə sarılmış bərk-bərk,

Hamsı top kimidir, gəzir kürə tək.

Bu kürə şəklində yalnız yer deyil,

Hər xətt ki, hərlənir yuvarlaqdır, bil.

Tüstü bu dərədən qalxar yuxarı,

Iki-üç cidalıq gəzər ruzgarı,

Sonra əyilərək, geriyə dönər,

Bu yer kürəsinin başına enər.

Pərgar xətti kimi dolanan fələk

Yalnız bu qaydayla dövr edir, gerçək.

Səhradan bir bulut qalxarsa əgər,

Ucalar müəyyən nöqtəyə qədər.

Uçar ucalığın son zirvəsinə,

Lakin o sərhəddi aşammaz yenə.

O da dairədə dolanıb qalar,

O da bir dairə şəklini alar.

Çadır tək çataraq bulut qaşını,Yerin üfüqünə qoymuş başını.

Onun qoşununa yetirsən nəzər,

Dairə olmağa o da meyl edər.

Hər sadə damcının əsil cövhəri

Dəryaya meyl edir əzəldən bəri.

Bax, yeddi dalğalı bu çərxi-fələk

Getdikcə yüksəlir, hey yüksələrək.

Üfüqdə də olsa, göydə də olsa,

Həmişə yüksəlmək adətdir ona.

Onun bu uçuşu bənzər xəyala,

O da ucaldıqca yetər kamala.

Fələkdən yuxarı dolaşma artıq,

Ondan da yuxarı yoxdur ucalıq.

Hələ açılmamış elm ilə göylər,

Lakin hər elm də gülür bir səhər.

Bir qara pul olsun, bir arpa əgər,

Onda dörd gövhərdən tapılar əsər.

Toxum göyərsə də torpaqdan, sudan,

Bu sirri axtarıb tapmamış insan.

Toxumu bəsləyən torpaqdır ancaq.

Ona şəkil də mi verir bu torpaq?

Nizamsız olsaydı yeraltı bir an,

Salxım olardımı, deyin, toxumdan?

Tutaq, salxım olur bir dənin sonu,

Şəkil qalıbına kim salır onu?

Fikri dolaşdıran bu pərdə də bir,

Halları dəyişən səbəb gizlənir.

O səbəb nədirsə sənin yanında,

Aç, söylə, gizləmə onu canında.

Bir səbəb gördükdə arif olanlar

Anlar ki, yaratmış onu səbəbkar.

Nizami, uzaqlaş bu fikirlərdən,

Düşmə bu dünyanın tələsinə sən.

KİTABIN YAZILMASININ SƏBƏBİ
Bir gün nəşəliydim, aləm şad kimi,

Dəmlər içindəydim Keyqubad kimi.

Qaşlarım açıqdı, sanki bir kaman,

Qarşımda dururdu yazdığım divan.

Üzümə tutmuşdu güzgüsünü baxt,

S əadət saçımı darardı, o vaxt,

Dəstə bağlamışdı güllərdən səhər,

Səhəri oxşardı yaqut şəfəqlər.

Könül pərvanəsi əlində çıraq,

Mən bülbül olmuşdum, məst olmuşdu bağ.

Bayraq qaldırmışdım söz zirvəsinə,

Hünər lövhəsini yazırdım yenə.

Qələm dimdik olub deşirdi ləli,

Turaca dönmüşdü təbimin dili.

Qəlbim deyirdi ki, söz əməyimdir,

Səadət yoldaşım, bəxt köməyimdir.

Yenəmi dünyada boş nəfəs alım?

Yenəmi aləmdən kənarda qalım?

Dövran şadlıq bəzmi qurandan bəri

Qovdu məclisindən boş gəzənləri.

Mədəsi ac olan işsiz bir köpək

Boş-boş oturmaqla taparmı çörək?

Bu dünya səsiylə səsləşənindir,

Dövranla düz gəlsən, dövran sənindir.

Başını yuxarı tutmaq istəsən,

Hava tək hamıyla sazişə gir sən.

Güzgü tək hər yerə qoyulsa əgər,

Yalandan özündə bir şey göstərər.

Sənətin ziddinə söz danışanlar

Əyri pərdə kimi yanlış çalarlar

Sən ey padşahım, böyüksən əgər,

Iltimas edərsən məndən bir hünər.

Bu fala mən qürrə atdığım anda

Ulduzlar keçirmiş eyni zamanda.Hər zəhmət sonunda bir səadət var,

Bəxti olanlar da xəzinə tapar.

Bu zaman bir elçi gəldi eyvana,

Şahın məktubunu gətirdi mana

On-on beş sətirdi şahın bu sözü

Gözəl xətti ilə yazmışdı özü.

Hər hərfi bağ kimi güllər açmışdı,

Bir şəbçıraq kimi şəfəq saçmışdı:

«Ey söz dünyasına hakim Nizami,

Qulluğa məhrəmsən tut ilticamı.

Səhər yuxusunun pərdəsini at,

Yenə söz oynadıb bir sehir yarat.

Əqli heyran qoyan söz meydanında

Min şirinlik göstər hər dastanında.

Istərəm Məcnunun böyük eşqinə

Bir söz xəzinəsi açasan yenə.

Bakirə Leyli tək, ey böyük ustad!

Şerdə iki-üç bakir söz yarat.

Deyim, bu şəkərdir, deyildir acı,

Deyim ki, bu sözdür başımın tacı.

Min eşq kitabından yüksək və təzə,

Sən öz qələminlə bir dastan bəzə.

Bu mövzu şahıdır bütün sözlərin,

Layiqdir bu sözə sənin hünərin.

Bu təzə gəlinə, çəkəndə zəhmət,

Fars, ərəb diliylə vur ona zinət.

Sözün sərrafıyam, sən ki, bilirsən,

Təzəni köhnədən tez seçərəm mən.

Qüdrətin böyükdür ona-on yarat,

Onda beş verməyi bir dəfəlik at!

Kamal cövhərinin xəzinəsindən

Gör, kimin sapına inci düzürsən.

Türk dili yaramaz şah nəslimizə,

Əskiklik gətirər türk dili bizə.

Yüksək olmalıdır bizim dilimiz,

Yüksək yaranmışdır bizim nəslimiz».

Qulluq halqasına düşdü qulağım,Qan vurdu beynimə, əsdi dodağım.

Nə cürətim vardı ki, evdən qaçam.

Nə də gözüm vardı, xəzinə açam.

Ömrüm viran oldu, solub saraldım,

Bu əmrin önündə cavabsız qaldım.

Sirrimi deməyə bir məhrəm hanı?

Ona söyləyəydim bu macəranı.

Qəlbimdə can kimi əzizim olan

Məhəmməd Nizami oğlum bu zaman

Bu gözəl mövzuya könül verərək,

Oturdu yanımda o bir kölgə tək.

Öpdü ayağımı xeyli mehriban.

Dedi: «Ey göylərə meydan oxuyan,

«Xosrovi-Şirini» yazıb yaratdın,

Hər duyan könüldə bir zövq oyatdın.

Leyli-Məcnundan da yarat bir əsər,

Cüt olsun yazdığın qiymətli gövhər.

Bu gözəl mövzuda böyük sənət var,

Xoşdur qoşa gəzsə cavan tovuzlar.

Bir də ki, Şirvanşah, o baş hökmüdar

Şirvana, Irana olmuş şəhriyar.

O rütbə verəndir, nemət verəndir,

Şerə, sənətə də qiymət verəndir.

O səndən bir əsər edir iltimas,

Sən də hünər göstər o əsəri yaz».

Dedim: «Aynaüzlüm, sözündə möhkəm,

Sözün yerindədir, haqlısan bu dəm.

Lakin, iki səmtə əsir bu ruzgar,

Fikir çox genişdir, könül mülkü dar.

Əfsanə dəhlizi dar olsa əgər,

Sənətin sözü də yolda ləngiyər.

Gərək söz meydanı gen olsun müdam,

Atını dörd nala səyirtsin ilham.

Bu ayə olsa da aləmə bəlli,

Qəlbə gətirməyir şadlıq, təsəlli.

Şadlıqdır, eyhamdır sözün arğacı,

Bunlarla düzəlir söz ehtiyacı.Kədərlə, zəncirlə bağlansa dastan,

Sözlər çılpaq olar, can sıxar, inan.

Onu həddən artıq bəzəsən əgər,

Dastanın üzünə ləkələr düşər.

Yoxsa çıxış yolu bu vəziyyətdən,

Mütləq bir neçə söz deməliyəm mən.

Bu dastanda nə bağ, nə ucalıq var,

Nə çalğı, nə şərab, nə xoşbaxtlıq var.

Qumsala, daşlığa ilham gedərmi?

Getsə də, torpağa təsir edərmi?

Hər şer şadlıqla gəlsə nəfəsə,

Beyit hadisəylə başlayar rəqsə,

Odur ki, dünyada əzəl zamandan

Kədərdən, qüssədən qaçmışdır insan.

Dərd yazan şairlər qanad salmışdır,

«Leyli və Məcnun» sa sözsüz qalmışdır..

Indi şah dil tökür bu təmtəraqla,

Deyir: «Bu kitabı adıma bağla».

Mənzil dar olsa da, bu gündən belə

Mən Leyli-Məcnunu incəliyilə

Bəzəyib bir zinət vurum ki, ona,

Gövhərlər səpilsin şahın yoluna.

Oxucu pərişan olsa da bundan,

Qoy eşqə can versin onda varsa can.

Yenə də öz oğlum dinlədi məni,

O açdı üzümə bu xəzinəni,

Ömrümün ilk gülü o təkcə balam,

O ağız ləzzətim, o son piyalam

Dedi: «Ey kəlamı ekizim ata,

Əsəri qardaşım, əzizim ata,

Yarat bu dastanı rəngli, boyalı,

Qoyma ki, süstləşə nəzmin xəyalı.

Harda ki, eşq əli bir süfrə açar,

Bu gözəl hekayə ona duz saçar.

Bütövsə, parçasa hələ bu duzlar,

Süfrədə bişməmiş çiy kabab da var.

Sənin qüdrətinlə duz əziləcək,Kabab da səyinlə bişə biləcək.

Bu qədər nazəndə, incə bir dilbər

Nədən çılpaq qalsın bu vaxta qədər.

Onu bəzəməmiş arif əlləri,

Odur ki, çılpaqdır o gözəl pəri.

O, candır, can üçün çalışmayanlar

Həmişə borc geyər əyninə paltar.

Can bəzənməlidir can bəzəyilə,

Canından keçməmiş bir insan hələ.

Nəfəsin can verir xalqa cahanda,

Sənin məhrəmindir bu gözəl can da.

Səndən söz yaratmaq gözlənsin gərək,

Məndən dua etmək, bəxtdən də kömək»,

Danışıb qurtardı o ciyərparam,

Onun xatirinə söz aldı ilham.

Gövhər axtarmağa başladım yenə,

Kimyalar açaraq girdim mədənə.

Təbim də ən qısa bir yol axtardı,

Yol uzunluğundan qorxum da vardı.

Nə bundan qısaca yol var hələlik,

Nə də bundan qıvraq, iti bir minik.

Bəhrin suyu yüngül, özü axardır,

Canlı, nəfəs alan balığı vardır.

Çox bu şirinlikdə söz deyən olar,

Sanma ki, onlarda bu təzəlik var.

Hələ üzücülər qəlb dənizindən

Belə saf bir inci tapmamış, bilsən.

Hər beyti, sapdakı incilər kimi,

Parlayır eybsiz bir hünər kimi.

Mən bu inciləri gəzəndə bir-bir,

Ayağım tük qədər sürüşməmişdir.

Qəlb cavab- verirdi mənə ürəkdən,

Bulaq su verirdi yer qazdıqca mən.

Əqildən aldığım bu gəlir, dövlət

Yalnız əsərimə vururdu zinət.

Dörd min beytdən də çoxdur bu dastan,

Dörd aydan az vaxta yazmışam, inan!Əgər başqa işlər olsaydı haram,

Bu, on dörd gecəyə olardı tamam.

Bu azad gəlini görən şad olsun,

Ona abad deyən, qoy abad olsun.

S. F. D. ili idi rəcəbin sonu,

Çox gözəl şəkildə bəzədim onu.

Əgər tarixini söyləsəm əyan,

Dörd il keçmiş idi beş yüz həştaddan.

Sənətin əlilə tutdum bəzəyə,

Gətirib oturtdum bu kəcavəyə.

Şahımın mübarək gözündən başqa,

Kimsənin nəzəri dəyməsin ona.

AXSİTANIN TƏRİFİ
Sən şahlıq taxtının şahsüvarısan,

Qaranın və ağın hökmdarısan.

Tac sahiblərinin başçısısan sən,

Şahlar ordusunun sərkərdəsisən.

Ey şahlar içində mütləq olan şah!

Ey dünya xaqanı, böyük padişah!

Şöhrətin tutmuşdur bütün mahalı,

Dinin və dövlətin sənsən calalı.

Şahlığın taxtını sənsən saxlayan,

Hökmünə baş əyir bu yer, bu ümman.

Şahların tacısan, Əbülmüzəffər,

Yeddi məmləkətə sən oldun zivər.

Kölgən bir günəşdir, sən alov kimi,

Keyqubad rütbəli Keyxosrov kimi.

Adın Axsitandır, özün söz bilən,

Göydəki günəşin ağasısan sən.

Sən ki, padişahsan, açıq, aşikar,

Gizli xəlifəsən, böyük hökmüdar.

Bu Bəhram nəsəbli, ülkər üzlü sən,

Məlik Mənuçehrin sədəf dürrüsən.

Bu tayfa şahlığı nəsildən-nəslə,Gəlib keçə-keçə oldu silsilə.

Onun şah əcdadı aransa əgər,

Şahdan-şaha gedir Adəmə qədər,

Istərəm, bu böyük şahda daima,

Qılınc uzun olsun, qələmsə qısa.

Daimi bir taxtda o bərqərardır.

Ağıl tək nöqsansız bir hökmüdardır.

O, yeddi göylərə boyun əyməyən

Yeddi ərənlərə qiblədir, bilsən.

Ruzi verən deyil, ruzi göyüdür,

Dünyanın sərdarı, həm böyüyüdür,

Mənalar çeşməsi gözündə qaynar,

Qəlbində göylərin gizli sirri var.

On iki elmin də sirrləri bütün

Əlində mum kimi yumşalır hər gün.

Bu yeddi örtüklü, altı barmaqlı,

Bir gözlü, dörd əlli, doqquz ayaqlı,

Onun çəmbərindən çıxmasın deyə,

Qalıb çəmbərində dönmüş həlqəyə.

Adı şirin sulu bir kainatdır,

Varlığı aləmə abi-həyatdır.

Dağılmış mədənlər onun əliylə,

Artmış kərəmindən dənizlər belə.

Bir yandan dünyanı tutur zəfəri,

Bir yandan əfv edir kərəm əlləri.

Cövhərli qılıncdan tutaraq çapar,

Yaxından ötəni vurar, qamçılar.

Bəxtinin burnunda kövsər suyu var,

Onun toppuzundan alovlar qalxar.

O, dünya mülkünə böyük işıqdır,

Məclisə, meydana bir yaraşıqdır.

Mərrixdə bir qılınc, Zöhrədə bir cam,

Sağında, solunda durmuşlar müdam.

Zöhrə şərab verir cam ilə ona,

Mərrix silah alıb düşür ardına.

Qılıncı qaldırır bir ləl dağı,

Camından tökülür ləl bulağı.Bu iki qan rəngli lələ baxanda,

Ləlin rəngindədir şərab da, qan da.

Sübhün saqisidir onun kərəmi,

Lütfü çox yaşasın, tutsun aləmi.

Düşməni qəhr edən zərbələri var,

Ondan uzaq olsun yaman baxışlar.

Lütfü-səhər yeli, əsər hər yerə,

Əsər, nəfəs verər ağciyərlərə.

Elə bil zərbəsi odlu şimşəkdir,

Toxunsa hər kəsə qəhr edəcəkdir.

Sabah yeli kimi lütfü can verər,

Hicran axşamı tək zərbi öldürər.

Gəlsə hərəkətə şahlıq sancağı,

Deşər polad kimi döşündən dağı.

Bayraq qotazları titrəsə əgər,

Zəlzələ görünər bir arpa qədər.

Belə bir qanun da vardır dünyada:

Od yüksəkdə durur, su aşağıda.

Atı oda bənzər, özü suya, bax,

Bulut od üstündə qərar tutaraq.

Onun qapısında mehtərdir Qeysər,

Fəğfur o qapıda gəlib dilənər.

Nə qədər parlasa günəşin üzü,

Şahın məclisində sönükdür, düzü.

Ay ki, bədirlənib, nura bürünər,

O da qapısında solğun görünər.

Uçarmış Arəşin oxu deyirlər,

Ad qəbiləsinin nizəsi qədər

O, ox şahımızla yarışsa əgər,

Kamandan çıxmamış torpağa düşər

Deyirlər, Pərvizin hüsnü, cəmalı

Baxdıqca oxşarmış qəlbi, xəyalı,

Atının tozuyla tutuşsa Pərviz.

Qalmaz camalından zərrə qədər iz.

Kimə şah qılıncı dəydisə bir əl,

Qurtuluş yolunu bağladı əcəl.

Hansı bir zirehə dəydi nizəsi,Parça-parça oldu bütün həlqəsi.

Atdığı zubinin hər nişanından

Ikiyə bölündü bu iki cahan.

Lütfü parlaq olan bir günəş kimi,

Qəhr edər tufan tək qəzəbi, kini.

Qılığı bir səhər yelidir, gerçək,

Qəzəbi şir tutur göydə günəş tək.

Altı hərfi olan adıyla bilsən,

Dünyanı bağlamış altı tərəfdən.

Bu altı hərf ki, şeş atdı yenə,

Düşdü nərd oyunu şahın xeyrinə.

Düşməni milçək tək qaynasa belə,

Tab etməz qəhrindən əsən bir yelə.

Günəşin ordusu boy versə əgər,

Xəlvətə çəkilər qaçar kölgələr.

Atının dırnağı dəyən yerlərdə

Pələnglər, aslanlar görünməz bir də.

Ölümün baratı yağsa oxundan,

Həyat naməsini olmaz oxuyan.

Qınından qılıncı çıxarsa bir əl,

Daşların bağrında qana dönər ləl.

Ağzını açarsa qılıncı bir an,

On-on baş itirər önündə düşman.

Düşmən qarşısında Əfrasiyabdır,

Təkbətək döyüşdə günəşə babdır,

Qoşun kəmərini bağlamamışdan,

Düşməni məhv edər bu mərd Axsitan.

Qoşunu arxadan gələnə qədər

Düşmən ordusundan qoymaz bir nəfər.

Onun rikabında yüz Rüstəm durar,

Yenər qarşısında böyük ordular.

Şahlıq məclisini açıb quranda,

Ilk bahar bulutu görünər onda.

Nə qədər çox olsa orda simü-zər,

Bağışlar hamsını sonuna qədər.

Bir günlük xərcinə qoyduğu maya

Uzun illər boyu alınmaz saya.Bu şah çanaq-çanaq pullar bağışlar,

Bir də dəstə-dəstə qullar bağışlar.

O camdan ki, Cəmşid qıymaz özünə,

Bəxş edər qullardan hər gün yüzünə.

Hələ yer üzündə yoxdur bir insan

Onun xələtindən geyməsin nişan.

O, müşgü qır kimi paylar hər yana,

Çini bir hədiyyə verər mərdana.

O, bircə fərmanla bir qala alar,

Bircə qəsidəyə ölkə bağışlar.

Hesabsız, ölçüsüz nemətləri var,

Dərya qucağına sığışmaz onlar.

Qəlbi çox genişdir, ora nəzər qıl,

Çınqıllar kimidir əlində qızıl.

Kimin xəzinəsi artsa dünyada,

Şirvanşah puluyla çoxalır o da.

Milçəyi doydursa bizim hökmüdar,

Mahmudun filindən qüvvətli olar.

Fil boyda təxtinin sayəsində, bil,

Içilən qədəhi götürməz bir fil.

Şahımız dənizdir, Fəratdır, lakin,

Dəryası axandır, Fəratı sakin.

O gün ki, bar verər böyük hökmüdar.

Ən böyük bir novruz bayramı olar.

Səyindən, bəxtindən yazdım görmədən,

Nə yazım təxtdəki əzəmətindən?

O, dağ arxasından çıxan bir aydır,

Yanında ulduzlar alay-alaydır.

Günəş çeşməsidir böyük hökmüdar,

Onunla canlanır bizim çəmənzar.

Göyün yerə enmiş bir səhəridir,

Allahın mərhəmət şəfəqləridir.

Hər göz ki, o nuru görər cahanda,

O yaman gözlərdən olar amanda.

Yarəb mən ki, Üveys adını aldım,

Məhəmməd eşqinə mən sadiq qaldım.

Məhəmməd sifətli o şah həzrəti

Versin xəyalımda olan neməti.

PADŞAHA XİTAB
Sən, ey can aləmi, ey aləmə can!

Ey insan qəlbini güldürən insan!

Günəşin taxtından tacın ucadır,

Cəmşidin taxtından taxtın qocadır.

S ənin idrakınla dünya abaddır,

Sənə qul olmaqla insan azaddır.

Sənin fərmanınla bütün ölkələr

Azad nəfəs alır, düzdür bu xəbər.

Bir sən əzizlədin bütün dünyanı,

Sənindir dünyanın hökmü, fərmanı,

Islamın bəzəyi olmuşdur xütbən,

Xəlifə puludur sənin bu sikkən.

Biz sənin duanla öpsək torpağı.

Qızıl güllər açar qanqal yarpağı.

Bir sənin sikkəni vursalar daşa,

Qızıl-gümüş olar yer başdan-başa.

Nədir o səndəki şanlı əzəmət?

Keşikçin olmuşdur sənin səadət.

Mehtərin olmuşdur fələk, hər zaman,

Arpa-saman alır o anbarından.

Nədir, mən dediyim bu arpa-saman?

Bu arpa-sünbüldür, saman-kəhkəşan.

Sən səhər yelinin ətrini çaldın,

Bu xoş təbiəti havadan aldın.

Həyat çeşməsidir bu səxavətin,

Dünyanı doydurur sənin dövlətin.

Bu əlvan çiçəkli nazənin bahar

Sənin ayağını öpmək arzular.

Məşriqi, məğribi alan könüllər

Sənin hüzurunda qul olmaq dilər.

Zəfər əli kimi tac bağışlarsan,

Günahı, tanrı tək, sən bağışlarsan

Bu dünya səninlə olmuş bərqərar,

Sənə bütün aləm keşikçi durar.Sən qabaqda getsən, yol çırağısan,

Arxada qalanda el dayağısan.

İşıqsan yollara məşəllər kimi,

Şəfəqin aydındır son səhər kimi.

Səndədir işlərin hökmü, divanı,

Hökmün dolandırır bütün dünyanı.

Kimsə bu dünyada ən baş hökmüran

Özünü qul sayır qarşında, inan.

Ağlın, iradənin gücü var səndə,

Onlar iş aparır sənin ölkəndə.

Məqsəd nişanəsi yaranmışsa vaxt,

Bir sənə inanıb, sığınır hər vaxt,

Qələbəm düşməni qaçıra bilir,

Bu, sənin sayəndə əldə edilir.

Səndəki göz nuru sayılan sancaq

Dövlətdən, nüsrətdən yaranmış ancaq

Hər kimlə döyüşsən, onu dağlarsan,

Min igid belinə qurşaq bağlarsan.

Onun vücudundan tökülməmiş qan,

Başını qarşında yerə salarsan.

Cahanda hər kimə yetirsən nəzər,

Səadət taxtında gəlib, əyləşər.

Onun taleini sən şad edərsən,

Xarab ölkəsini abad edərsən.

Böyüklük, ucalıq səndədir deyə,

Xoşbəxtlik gətirdin bu Nizamiyə.

O da sarayının keşikçisidir,

Sayəndə özünü bəxtiyar bilir.

Gör, hüma quşunun gülür varlığı,

Sonsuzdur bu quşun bəxtiyarlığı.

Bu quş ki, eşqinlə qidalanır, bil,

Sənin kölgəndədir, pərişan deyil.

Səba quşları ki, ötür hər səhər,

Şahın duasıdır dilində əzbər.

Böyükdür cahanda şöhrətin, namın,

Zəfərdir, fəthdir yalnız məqamın.

Ucalsın calalın, ağ olsun baxtın,Zəfərlə bəzənsin sarayın, taxtın.

Il boyu şadlanır sayəndə aləm,

Aləm ayrılmasın sayəndən bir dəm.

Səadət daima sənə yar olsun,

Səninlə bir yerdə o da var olsun.

Verirəm dostlara şad xəbəri mən,

Şahın, şahzadənin mərhəmətindən.

ŞAHZADƏNİN TƏRİFİ VƏ OĞLUMUN ONA TAPŞIRILMASI
Səhərin qırmızı gövhəri erkən

Zülmətdən bir işıq zahir edərkən,

Mənim xəzinəmin gövhəri olan,

O belimdən gələn, qəlbimə sultan

Öz ata tacına gövhərlər saçdı,

Şirvanşah oğlundan mənə söz açdı,

Dedi: — Adamsızam, qırılmaz bağla

Məni şah oğlunun lütfünə bağla.

Qoy onun əhdinə bağlanım bu dəm,

O gənc bir ustaddır, mən öyrənənəm.

Kərəmi kamala yetişən zaman

Dərs alsın o sənin kəlamlarından.

O az yaşlıdırsa, bir hökmüdardır,

Onda yenilməyən iradə vardır.

Vətən göylərinin ulduzudur bu,

Şahın vücududur-ölkənin ruhu.

Yerlərin, göylərin Yusifidir tək,

Zaman vəliəhdi bir odur, gerçək.

Məclisi, büsatı, sevdası yeni,

Padşah Mənuçehrin, bəlkə də, eyni.

Bu iki dünyanın o can sirdaşı,

Ağılda, idrakda şahların başı.

Bu yeddi ölkəyə varis qəhrəman,

Bu dörd gövhərin də sirrini açan.

Böyük insanların gözlərinə nur,Şahlar namazının qibləsi odur.

O, taca fəxrdir, taxta da zinət,

Üzünə möhtacdır onun səadət.

Şahzadə, güldükcə şərəfin, şanın,

Açıldı gövhəri şah Axsitanın.

Sübhün iki çalan rəngidir rəngin,

Səndə şah qanı var iki ölkənin.

Şahlığın bağında əkilən budur,

Keyqubad nəslinin bir toxumudur.

Şirvan bəzənmişdir əzəmətinlə,

Xozan abadlaşmış ədalətinlə.

Yeddi dairənin mərkəzində tək,

Durub əyləşirsən, sən bir nöqtə tək

Tanrı sayəsində yaşayırsan sən.

O səni saxlasın yaman gözlərdən.

Mənim ümidim var böyük allaha,

Öz zehnin, ağlınla səni bir daha

Göylərə qaldırsın o gülə-gülə,

Çatasan dünyada hər təkamülə.

Şah kitablarını öyrən dərindən,

Dərs al aqillərin dediklərindən.

Sandıqda gizlənmiş xəzinəni sən

Göydə on dörd günlük ay tək görəsən

Bil ki, bu gəlinə yoxdur bir əvəz,

Bu canı heç bir əhd yarada bilməz.

Onun atasını görə bilməsən,

Barı qardaşına hörmət saxla sən.

Min bir nəvazişlə gətir yadına,

Əbədi bir hörmət bəslə adına.

Qoy oğlum heç kəsə möhtac olmasın,

Heç kəsin əlində gözü qalmasın.

Bununla qurtardım bu hekayəti,

Olsun səadətin şahın dövləti.

O göz, bu işıqla parlasın ancaq,

Bu sərv o çəməndən düşməsin uzaq.

Şaha arxalanmış sənin surətin,

Düşmənin belini qırmış qüvvətin.Həyat bulağıyla Xızır yaşadı,

Səninlə yaşasın şahlığın adı.

Göydə nə qədər ki, səyyarələr var,

Bu iki vücuddan işıq alsınlar.

MƏNİ İNKAR EDƏNLƏRDƏN ŞİKAYƏT
Coşmaq zamanıdır, coş, ey könül, sən,

Dünyaya dil verən dinməyir nədən?

Gəldi söz meydanı, mənəm sənətkar,

Bu gün məndən gözəl söz deyənmi var?

Əlimin muzduyla dolanıram mən,

Calalım yaranır söz xəzinəmdən.

Bu səhər sehrini yaradan zaman,

Bütün yeddi fəsli dedim qurandan.

Bu halal, bu açıq sehrə baxın siz,

Günahdır bu sehri danmaq, şübhəsiz.

Bu söz sənətində elə kamiləm

Ki, qeyb ayinəsi adımdır bu dəm.

Mənim dil qılıncım iti füsunkar,

Isa möcüzundən onda nişan var.

Nəzmimdə nə qədər mənim əsər var

Lal gər eşidərsə onu, dil açar.

Alışar göz kimi sözüm qızanda,

Barmaq toxundurma, alov var onda.

Arxımdan su içdi şerlə sənət,

Mənlə şöhrət tapdı sözdəki qüvvət.

Bu qarın otaran duzsuz şairlər

Sayəmdə dünyanı basıb yedilər.

Şikarı tutmağa aslan gərəkdir,

Tülkünün işi də müftə yeməkdir.

Mənim öz nəfsimə yeməyimdənsə,

Qoy məndən yesinlər, verib səs-səsə.

Paxıl! Göz yumaraq açıq nemətə,

Saqqız çeynəyirsən, girib xəlvətə.

Ey mənim yazımın oğrusu insan,Qarşımda kölgə tək çox alçalırsan.

Mən qəzəl deməyi edəndə peşə,

O da zurnasını çalar həmişə.

Mən hər gün düzəndə xoş qəsidələr,

O da quraşdırır boş qəlidələr.

Hədərən-pədərən dilinə bax bir,

Yenə də nəzm ilə hekayə deyir.

Mən yaxşı qalıbda sikkə vururam,

O da, döyəşdəyir, qəlp çıxır müdam.

Meymun da yamsılar, bu deyil hünər,

Bulanlıq suda da ulduz görünər.

Gözlər işıqlanır hər əsərimdən,

Lakin o incikdir kölgələrimdən.

Bəllidir, insanı kölgə yamsılar,

Kölgədən də betər kölgələrim var.

Yamsılar, yamsılar utanmaz bir az,

Çünki gözü görməz, üzü utanmaz.

Kölgəsi olmayan peyğəmbər belə

Təqib edilmişdir bu kölgələrlə.

Mühit dənizində pakdırsa sular,

Itin seliyindən nə qorxusu var.

Sarı qulaqları düşündükcə mən

Coşub qızıramsa bəzən hirsimdən,

Sahili yusam da, sanki bir dəniz,

Bunu acığımdan zənn etməyiniz.

Çıraq tək aldığım sərt bir zərbədən

Şam tək gülümsəyib sönürəm bəzən,

Mən ki, ayna kimi dəmir deyiləm,

Ürəyi daşlara olmaram həmdəm.

Xəzinə qazsam da, bir kişiyəm mən,

Düşmən can çəkişir mənim dərdimdən.

Sənətimi danan bir də sağalmaz,

Çarşənbə cinlisi ağıllı olmaz.

Qapımın oğrusu haqq əvəzinə

Mənim qeybətimi danışır yenə.

Evin sahibini görən oğrular

Haray qopardaraq deyir: «Oğru var».Malım doyursa da ac oğruları,

Pis söz deməsinlər haqqımda barı.

Hünəri görsə də etiraf etməz,

Pis yolu buraxıb yaxşıya getməz.

O, gözsüz yaşasın gözsüzsə əgər,

Korsa açılmasın bir də o gözlər.

Oğurlayan odur, utanansa mən,

Oğurluq şöhrətdir ona əzəldən.

Yox, yox, alçaqlığa qurşandı murdar,

Qapını aç ona de ki: «Gəl, apar».

Onun ki, qazancı oğurluqdur tək,

Neylərdim, olsaydım mən də onun tək.

Bu iki aləmin xəznəsi məndə,

Nolar bir müflisə bir pay verəndə;

Borcumdur gədaya sadağa vermək,

Açıq almayanda, o çalsın gərək.

Xəzinəm yer altı, dürrümsə ümman,

Nə üçün inciyim lağım atandan?

Xəzinə sandıqda saxlana bilər,

Gözəl üzərliklə bəslənib gülər.

Mənə anam verdi bu xəzinəni,

Üzərlik üstündə mərd doğdu məni.

Baxsan Nizaminin çizgisinə sən,

Min bir ad sayını orda görərsən.

Ilyasın «əlf»ini, «lam»ından kəssən.

Yenə doxsan doqquz tamı görərsən.

Dayanmış dövrəmdə bu minbir hasar,

Yüzdən də bir əskik qaravulçum var.

Zəhmətə düşməkdən azadam hər an,

Qorxmayır xəzinəm heç bir oğrudan.

Bir xəzinənin ki, bu hasarı var,

Ona neyləyəcək lağım atanlar?

Lakin, xəzinələr olmaz ilansız,

Yoxdur bu dünyada bir gül tikansız.

Kim ki, ad qoymuşdur qoca dünyada,

Onu öz dostları vermişdir bada.

Ay üzlü Yusifi yad edin barı,Ona quyu qazdı öz qardaşları.

İsa ki, insanlıq elmində təkdi,

Hər bir yəhudidən cəfalar çəkdi.

Əhməd ki, rəhbəri oldu ərəbin

Gördü cəfasını Əbüləhəbin

Əzəldən dünyanın bir qaydası var:

Bal tutan barmağı arılar sancar.

ŞİKAYƏTİN ÜZRÜ
Mən, mən olan gündən, şahiddir aləm,

Bir qarışqanı da incitməmişəm.

Dürrümü çəkmədim özgə suyuna,

Pislik yaratmadım, düşmənəm buna.

Təmizdir vicdanım, ucadır adım,

Itin də haqqında pis danışmadım.

Şir kimi qızdırsa məni köpəklər,

«Eyb etməz» deyərəm, basılmaz hünər.

Yaxşıydı hirsimi gizləsəydim mən,

Bu dediklərimi deməsəydim mən.

Lakin, ariflərin zəndinə bax bir,

Dilsizlik, dünyada qeyrətsizlikdir.

Bir insan şəhərdən olsa xəbərdar,

Bilər ki, hardandır bizim mətahlar.

Kim ki, mənə qarşı bir əl qaldırar,

Onun məndən başqa düşməni də var.

Ey könül! Bu kəskin sözlərdən əl çək,

Qəm piyaləsini öz başına çək!

Gül kimi, köçməyin təblini vur sən,

Kim qoparsa səni, öp əllərindən.

Qanını çörəynə yavanlıq elə,

Papağı dik saxla, baş getsə belə.

Zülmə döz, incitmə heç də özgəni,

Ellər qəm çəkincə, dərd alsın səni.

OĞLUM MƏHƏMMƏDƏ NƏSİHƏT
Sən, ey on dörd yaşlım, hər elmə yetkin!

Gözündə əksi var iki aləmin!

Yeddi yaşar oldun o zaman ki, sən,

Açıldın gül kimi, güləndə çəmən.

Indi ki, çatmışdır yaşın on dördə,

Başın sərv kimi durur göylərdə.

Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır,

Indi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır.

Ucalmaq istəsən, bir kamala çat,

Kamala ehtiram göstərər həyat.

Uşaqkən əslini sorsalar bir az,

Ağac bar verəndə cinsi sorulmaz!

Elə ki, böyüdün, belədir qayda,

Atanın adından sənə nə fayda?

Sən, aslanlar kimi, keç cəbhələrdən

Yalnız hünərinin balası ol sən!

Səadət kamalla yetişir başa,

Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa.

Başına əfsanə düşdüyü zaman

Allah qorxusunu unutma bir an.

Öz adına layiq işlər gör ki, sən

Axırda utanma xəcalətindən.

Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as!

Ata nəsihəti faydasız olmaz.

Görürəm, şöhrətdə ləyaqətin var,

Şerdə, sənətdə məharətin var.

Şairlik eləmə! Dövrə bax ki, bir,

Tərif əvəzinə pislənir şer.

Şerdən ucalıq umma dünyada,

Çünki Nizamiylə qurtardı o da.

Hərçəndi sənətin çox rütbəsi var,

Həyata faydalı bir elim axtar.

Bu əyri çizgilər cədvəlində sən

Özünü şərh edib, özünü öyrən!Ol öz vicdanının sirrinə açar,

Çünki bu mərifət qəlbə nur saçar.

Elmlər elmidir demiş peyğəmbər

Din elmi, təbabət elmi müxtəsər.

Göbəkdəki ətri bu iki elmin

Fəqihlə təbibdir bunu bil yəqin.

Fəqih olsan əgər itaətkar ol,

Hiylədən, riyadan daim kənar ol.

İsa mərifətli həkim ol, amma,

İnsanı öldürən bir həkim olma.

Həm həkim, həm fəqih olsan sən, əgər,

Hamının yanında adın yüksələr.

Həyat da, ölüm də qul olar sana,

Səadət və şöhrət düşər payına.

Bir elim öyrənmək istədikdə sən

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.

Kamil bir palançı olsa da insan,

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.

Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək,

Bir insan əliboş gəzməsin gərək.

AZ DANIŞMAGIN GÖZƏLLİYİ
Sözün də su kimi lətafəti var,

Hər sözü az demək daha xoş olar.

Bir inci saflığı varsa da suda,

Artıq içiləndə dərd verir su da.

Inci tək sözlər seç, az danış, az din,

Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.

Az sözün inci tək mənası solmaz,

Çox sözün kərpic tək qiyməti olmaz.

Əsli təmiz olan saf mirvarılar

Suya və torpağa min bəzək vurar.

Mədənlə dolsa da hər bir xəzinə,

Hər kiçik zərrəsi dərmandır yenə.

Ürəyi oxşayan bir dəstə çiçəkYüz xırman otundan yaxşıdır gerçək!

Yüz ulduz yansa da göylərdə, inan,

Bir günə baş əymək xoşdur onlardan.

Göydə parlasa da nə qədər ıldız,

Günəşdir nur verən aləmə yalnız.

ÖLƏN QOHUMLARIMDAN XATİRƏLƏR
Saqi, harda qaldın? Mən meypərəstəm!

Doldur piyaləni, onsuz da məstəm!

O, göz yaşım kimi saf olan şərab

Aşiq məzhəbində sayılır səvab!

Onu bu umudla içirəm ki, mən,

Qurtara könlümü dərddən, ələmdən.

Yolumun üstündə duran şirə bax,

O şir-qəm şiridir, onu azdıraq.

Əzəllər həmdəmim olardı şadlıq,

O adam deyiləm, deyiləm artıq.

Bu gün də əlimdən çıxsa o dildar,

Daha da pis günlər qismətim olar.

Saqi, ver şərabı, dərdimə bir qal!

Söz mənim oduma nal atmışdır, nal!

Ver o şərabı ki, açardır, işə,

Ruh ilə ruh kimi girir sazişə!

ATAMIN XATİRƏSİ
Atam Yusif ibni Zəki Müəyyid

Babam tək dünyanı tərk edib getdi.

Dövranın işidir nə etməliyəm

Nə üçün ağlayım, deyildir sitəm.

Atalar yolunu çox gördüyümdən,

Öz ata qəlbimi qopardım ki, mən,

Ölüm tikanından süzülən zəhər

Canıma yerisin, ərisin qəmlər.Saqi! Şərab ver ki, şirindir candan,

Xıltı təmizləsin, çıxarsın qandan.

Bir şərab gətir ki, onu içsə lal,

O da nitqə gəlsin, dil açsın dərhal.

ANAM RƏİSƏNİN XATİRƏSİ
Kürd qızı anam da bizi tərk etdi,

Bir ana qəlbiylə dünyadan getdi.

Nə qədər ağlayıb, yansa da ürək,

Anama dil verən varmıdır, görək?

Çəkməklə qurtarmaz bu dərdi insan,

Bu girdab dərindir insan boyundan.

Daşmışdır ələmin, qəmin kasası,

Bu qəm min nəfəsə içilər, azı.

Bu ucsuz, bucaqsız dərd ölkəsinə

Dərdi unutmaqdır bir əlac yenə.

Saqi! Şərab ver ki, mənzil uzaqdır,

Xəyalım bu yolda yorulacaqdır.

Bir şərab gətir ki, başa şur gəlsin,

Hər addım başında min baş yüksəlsin.

DAYIM XACƏ ÖMƏRİN XATİRƏSİ
Xacə Ömər dayım ölüb gedəndə,

Düşdüm müsibətə, bəlaya mən də.

Bu acı tikənin acılığından

Ahım boğazımda qurudu, inan.

Ağlamam, fələkdən qorxum var, deyə,

Qorxuram, dayımın ruhu inciyə.

Saqi! Meyxananın şərab küpündən

Nargilə rəngində şərab ver ki, sən,

Onda dəniz boyda səxavət olsun,

Behişt şərbəti tək bir şərbət olsun.

KEÇMİŞ MÜSAHİBLƏRİN XATİRƏSİ VƏ BAŞQALARI İLƏ MÜSAHİBLİK
Yetməzmi dostlardan vurduğum dəmlər?

Hanı o mən deyən dostlar, həmdəmlər?

Xurmanın şirəylə şadlanmağı var,

Xurma yoldaşlıqla şirə yaradar.

Bir də ipək taclı barama qurdu

Tacını yoldaşlıq əliylə qurdu.

Qarışqa birliklə göstərər hünər,

Özündən çox böyük şeylər sürüyər.

Dostluqda hər kimlə səsləşə bilsən,

Onun pərdəsində nəğməni çal sən.

Bu dar nəğməciyin öz pərdəsi var,

Ahəngi bilməsən, dolaşıq çalar.

Yalnız ipək deyil Çində toxunan,

Gah qumaş, gah həsir toxuyur insan.

Işə kömək etsə təmkinlik, əgər,

Sonunda daima işlər düzələr.

Bir çalğı tutmasa nəğməyə ahəng,

Nəğmə çalınsa da tez kəsiləcək.

Saqi! Ətir iyli şərab gətir sən,

Gəl aç bu zənciri mən çarəsizdən.

Bir şərab gətir ki, can şirəsidir,

Gənclik küzəsinin yetirməsidir.

VÜCUDU UNUTMAQ
Torpaqla örtülən bir ev üçün sən

Çoxmu qan udaraq, ah çəkəcəksən?

Hörümçək torudur o açıq-aşkar,

Gah yara bağlayar, gah da qanadar.

Bəzən bir milçəyin yolunu kəsər,

Bəzən də bir əlin qanını kəsər.

Bağlasan bu evi baramalar tək,Rahatca yatarsan yatağında tək.

Günahla doludur bu can evi, bil,

Onun da dövranı çox sürən deyil…

Saqi! Nə şərabdan, nə kefdən əl çək!

Bu acı şərabla şirin kef çəkək!

Bir şərab gətir ki, içəndə dərhal

Bilinsin kimdədir idrakla kamal!

ŞÖHRƏTİ UNUTMAQ
İlan tək dikbaşlı gəzmə, ey insan!

Aşacaq dünyanın seli başından.

Yeddi başın olsa, əıdəhalar tək,

Onun yeddisi də yerə düşəcək.

Çox da yüksəkliyə ucalma ki, sən

Torpağa düşəndə inciməyəsən.

Nə qədər alçaqdan yıxılsa adam,

O qədər ağrısı az olur müdam.

Dünyada yer kimi ağır dolansan,

Üç gövhər arxanda qalacaq, inan!

Bütün gövhərlərin rəngi parlaqdır,

Hamsından xoş gələn yenə torpaqdır,

Torpaqda gizlidir o üç yoldaş da,

Yenə də torpaq var o üç yoldaşda.

Saqi, lalə rəngli bir şərab yetir!

Qarşıma çəng ilə bir badə gətir!

Onunla sabahın üzü şad olur,

Onunla ruh evi tez abad olur.

KEÇƏN ÖMRÜ UNUTMAQ
Yenəmi dərd çəkim sabahki qəmdən?

Görüb bildiyimi danışmayım mən?

Keçən günlərin də adını az tut,

Yaxşısı budur ki, bir dəfə unut!Bir qəlyanaltıydı keçən ömürlər.

Indi o keçmişdən qalmamış əsər.

Onları köhnə bir səhifə düşün,

Dünən yazılmışlar yazılmaz bu gün.

Tutaq ki, yeddi göy, yeddi yeri sən

Yeddi min il qalıb, bildin əzbərdən;

Axıra çatsa da bu yeddi min il,

Dünyanın axırı görünən deyil.

Uzun da, qısa da olsa qəddimiz,

Yenə də ölməyə yaranmışıq biz.

Saqi, piyaləni ver səhər-səhər!

İçməmiş məst olum, mən üzügülər.

O şərab gün kimi şölələr salsın,

Qurumuş çeşmələr ondan su alsın.

ALÇAQLIGI VƏ YALTAQLIGI RƏDD ETMƏK
Buz kimi donmaqdan gəl götür sən əl,

Ölü siçan kimi suda axma gəl.

Gül kimi yumşaqlıq göstərmə, gerçək,

Olma ikiüzlü, bənəfşələr tək.

Tikan olmağın da öz məqamı var,

Yerli dəlilik də işə yarayar.

Bir kürdün eşşəyi Kəbədə itdi,

Kürd haray qoparıb bir sual etdi:

«Bura ki, insansız boş səhralardır,

Eşşək yoxa çıxdı, nə hekmət vardır?»

Deyib, arxasına baxdığı zaman

Gördü eşşəyini, güldü şadlıqdan.

Dedi: «Ortalıqda itmişdi eşşək,

Mənim hay-küyümdən tapıldı bişək!»

Kürd qoparmasaydı hay-haray, əgər,

Nə eşşək qalardı, nə yükdən əsər.

Huşsuzlar qalası dünyaya bax bir,

Daima zalıma mükafat verir.Ömrü başa vurar şir ürəklilər,

Öküz ürəklidə olmaz bir hünər.

Saqi, şərabı ver, sən ol köməyim!

Bir su tök, od tutub yansın ürəyim!

Ver o şərabı ki, yuduqca daşı

Parladıb eyləsin bir yaqut qaşı.

ZÜLMƏ QATLAŞMAMAQ
Neçin alçaqlara boyun əyirsən?

Oyuncaq olursan namərdlərə sən?

Nə üçün boynuna min yük alırsan?

Zalımın zülmündən razı qalırsan?

Qəlbi yumşaqlığı bir dəfə unut,

Çiynini dağ kimi ucalıqda tut!

Sən də süsən kimi ipəkdən olsan,

Səni saf torpaq da yaralar, inan!

Zəlillik ürəyə ağrılar salar,

Zülmə dözənlərin sonu olar xar.

Tikan tək çiynində tut yarağını,

O vaxt qucaqlarsan gül budağını.

İnsanı sarsıdar göz yaşı, nalə,

Ah çəkib, of deyən yetməz kəmalə!

Saqi, zaman keçir, durma, qardaşım!

Şərab ver, doludur fikirlə başım!

O, bir çıraq olsun yolçu keçəndə,

Gəncləşsin qocalar onu içəndə.

PAHŞAHLARIN QULLUGUNU TƏRK ETMƏK
Bir-iki rind ilə get müsahib ol,

Axtar bu dünyada qürursuz bir yol.

Zərrəylə dur otur, gün işığı tək,

Cəmşid sarayının fikrindən əl çək!

Padişah puluna tikmə gözünü,Qanun kəməndinə salma özünü!

Şahlar məclisindən kənar ol, kənar!

Pambıq od görəndə alışıb yanar.

O od doludursa işıqla əgər,

Ondan uzaq olan asudə gəzər.

Işıq alırdısa pərvanə şamdan,

Yandı məclisinə düşdüyü zaman.

Saqi! Şərab gətir, könüldə qəm var,

Şərabla qəmləri dağıtmaq olar.

Ver o şərabı ki, safdır gümüş tək,

Onunla qəmlərdən qurtarır ürək.

İNSANLARIN İŞİNƏ VƏ RUZİSİNƏ ƏL UZATMAMAQ
Razı qal cahanda öz qismətindən,

Özgənin haqqını çeynəmə gəl sən.

Bir də ayağını öz yorğanından

Artıq uzadanlar bədbəxtdir, inan.

Bir quş ki, həddindən artıq ucalar,

Özünü fəlakət yoluna salar.

Ilan düz getməsə yoluyla əgər,

Özünə sarılıb, dolaşıq düşər.

Silaha sarılsa bir zahid axmaq.

Onun qazandığı sillə olacaq.

Aslanla döyüşə çıxsa tülkülər,

Bilinər kimdədir qılıncla hünər.

Saqi! Baş qızdıran şərab ver görək.

Piyalən hər zövqü oxşasın gərək!

Bir şərab gətir ki, qəlb açsın yenə,

Can versin Keyqubad xəzinəsinə.

ŞADLIQ VƏ QƏNAƏT
Şadlığı bir yaşat təbiətinlə,

Şad ol öz qismətin, öz nemətinlə.

Insanlardan başqa bütün canlılar

Qənaət evində tutmuşdur qərar.

Ruzi arxasınca onlar da qoşar,

Nə tapsa, onunla keçinib yaşar.

Ruzi olmasa da kifayət qədər,

Nə küsər, nə də ki, şikayət edər.

Yalnız insan oğlu doymayan zaman

Şikayət sədası ucalar ondan.

Əlindən tikəsi itsə bir kərə,

Naləsi, fəryadı çıxar göylərə.

Düşəndə damına bir damcı yağış,

Buludu töhmətlər, dilində qarğış.

Insan daşa tutar günəşi yerdən,

Ona arpa boyda daş dəysə birdən.

Çalış, işıq kimi ap-ağ olasan!

Pisdən və yaxşıdan uzaq olasan!

Su kimi aləmə həyat ver, can ver,

Hər rəngə uyğunlaş, dərdə dərman ver!

Saqi! Bəhanəni ortadan götür,

Zərdüştü, şərabı məclisə gətir.

O mey ki, məclisə işrət bəxş edər,

Döyüşdə silaha qüvvət bəxş edər.

ŞADLIQLA XALQA XİDMƏT ETMƏK
Bir daş deyilsənsə, donub qalma sən,

Çolaq deyilsənsə, diribaş tərpən!

Keçənin üstünə vur ayağını,

Təmizlə keçənin toz-torpağını.

Daş-kəsək olsa da, keçdiyin bu yol,

Rəqsində oynağan fələk kimi ol!Bağışla atını, sən get piyada,

Sillələr yesən də, mərd ol dünyada.

Bacarsan hamının yükünü sən çək,

İnsana ən böyük şərəfdir kömək.

Sən də əldən düşüb yorulsan əgər,

Sənin də yükünü bütün el çəkər.

Saqi, tünd qırmızı şərabdan gətir!

Mənə həyat verib, murada yetir!

Bir şərab gətir ki, canıma sinsin,

Ömür təzələnsin, könül bəzənsin!

TƏVAZÖKAR OL!
Şikayət torundan çıx bundan belə,

Öz acizliyini etiraf elə!

Çıxılmaz bir dağdır-yoldaki əngəl,

Çox da öz gücünə arxalanma gəl!

Qalxanı deşilmiş bir gül ilə sən

Çoxmu bülbül kimi öyünəcəksən?

Yol qanad qırandır, neyləsin qanad?

Qılınc qüvvəlidir, qalxanını at,

Taki yüklü atın uçsun gülək tək,

Qoy sənin payını artırsın fələk.

Yaxşısı budur ki, atı da tərk et,

Doğru bir yol tapıb, o yol ilə get.

Bax ki, ay hilala döndüyü zaman

Canını qurtarır parçalanmaqdan.

Saqi, can boğaza dayandı, tez çat!

Şərab qətrəsiylə ağzımı islat!

Bir şərab gətir ki, içməmiş candır,

İçəndən sonrasa, cana dərmandır.

XƏLVƏTƏ ÇƏKİLİB SÖZ YARATMAQ
Arxayın oturma, köç vaxtıdır, qalx!

Sən bu çaş gözünlə özünə az bax!

Mənzilin çətindir, ayağın qabar,

Bəs bu iş nə olsun, de, ey sənətkar!

Ya çıx bir dəfəlik söz meydanından,

Ya bağla qapını, gəlməsin zaman!

Söhbət ki, qılıncı qınında saxlar,

Sən də xəlvətcə tut qınında qərar.

Boş səhifələrmi oldu həmdəmin?

Çoxmu susuz yerdə üzəcək gəmin?

Nizami, bu yolda Xızır kimi dur!

Hər bulaq başında bir söz çadrı qur!

Məcnun sövdasının sər çeşməsindən

Iç, doy sədəfdəki inci kimi sən.

DASTANIN BAŞLANGICI
Bu söz incisini düzən zaman mən,

Böylə danışmışdı bu nəqli deyən:

Ərəb torpağında bir kişi varmış,

Şöhrəti, hörməti aşıb daşarmış.

O imiş başçısı Amirilərin,

Abadmış torpağı olduğu yerin.

Yel kimi əsdikcə şöhrəti, sanı,

Ətirlə yuyarmış Ərəbistanı.

Insanlıq elmində bolmuş hünəri,

Heyrətə salarmış o, dünyaləri.

Ondaymış ərəbin hər ixtiyarı.

Qaruna bənzərmiş dövləti, varı.

Fəqirlər, qonaqlar razıydı ondan,

Bəxti çıxmamışdı öz qabığından.

O, bir xəlifə tək məşhur olsa da,

Övladsız, işıqsız bir şamdı o da.Sədəfdən daha çox oğul arardı,

Dənsiz sünbül kimi dən arzulardı.

Deyərdi, bəxt gəlib imdada çatsın,

Onun da ağacı bir budaq atsın.

Özü sərv kimi qopsa kökündən,

Başqa sərv boy atsın onun mülkündən.

Laçın qanad çalıb, gəlsə çəmənə,

O sərvin yerində sərv görsün yenə.

Köhnə olmasa da, qoy sevə-sevə

Otursun bu təzə, kölgəli sərvə.

Insan bu dünyada daimi yaşar,

Yurdunda bir övlad qalsa yadigar.

Məcnunun atası bu xoş diləklə

Aclar doydurardı min bir köməklə.

Nəzirlə bir oğul istərdi tez-gec,

Əkdiyi yasəmən göyərməzdi heç.

Gəzdiyi incidən tapmazdı əsər,

Yenə yaşadırdı onu ümidlər.

Bilməzdi bu nədir, bu nə hekmətdir?

Bu gec yaranmaq da bir məsləhətdir.

Cahanda məqsədə nail olmasan,

Bunda da sirr var, məna var, inan!

Qarşıya çıxsa da hər yaxşı, hər pis,

Işin xeyrinədir, diqqət etsəniz.

Tapmaq istədiyin çox şeylər də var,

Onları tapmasan, daha xoş olar!

Ürəkdən arzular keçsə də bir-bir,

Çoxunu gizləmək daha gözəldir.

«Olsun!», «olsun!» deyir dünyada hər kəs,

Yoxdur məsləhəti bilən bir nəfəs.

Bu sirrin nə ilki, nə sonu vardır,

Qıfıl zənn etdiyin özü açardır.

Bədbəxt yaratmışdır insanı fələk,

Onu torpaq kimi sovurar külək.

Belə bir aləmi şadlıqla yaşat,

Ömrün arzusunu torpaqlara qat!

Övlad arzusuyla yanırdı qəlbi,Ləl üçün sıxılan bir mədən kimi.

Onun naləsini eşitdi allah,

Ona da bir oğul verdi bir sabah.

O, nar kimi gülər, çiçək kimi şən,

Min dəfə gözəldi nardan və güldən.

Onda gövhər üzlü bir sifət vardı,

Gecə, o sifətdən gündüz olardı.

Ata baxan kimi oğlun üzünə,

Açdı xəzinəni ellər üzünə.

Belindən gələni görüb dünyada,

Gül kimi xəzinə payladı o da.

Bir müddət dayələr göz oldu buna,

Süd verdi ərəbin bu ilk oğluna.

Zamana, mehriban dayələr kimi,

Məhəbbət südüylə onu bəslədi.

Onun dodağına hər damla süddən

Bir vəfa kəlməsi yazıldı bilsən!

Verilən mayədən körpəcik doydu,

Köksünə bir dostluq ürəyi qoydu.

Üzünə nil alıb çəkdikdə onun,

Oxundu ona bir könüldən əfsun.

Lalə tək ağzını südlə islatdı,

Səmən yarpağı tək südlə boy atdı.

O, süd içindəki bala dönürdü,

Sanasan beşikdə ay görünürdü.

Boy atıb, ikicə həftəyə doldu,

Lap on dörd gecəlik ay kimi oldu.

Bilindi ondakı hünərlə vüqar,

Adını hünərli Qeys qoydular.

Güldü bir yaşında gözəl camalı,

Camala can verdi onun kamalı.

Suvardı körpəni eşqin əlləri,

Üzündə parladı sövda gövhəri.

Şadlıqla iki-üç yaşına çatdı,

Öz könül bağında azad boy atdı.

O, yetişən kimi yeddi yaşına,

Düzüldü bənəfşə, lalə başına.Böyüyüb on yaşa çatandan bəri

Oldu gözəlliyi dillər əzbəri.

Kim onun üzünü görsə uzaqdan,

Ona can sağlığı dilərdi haqdan.

Atası gördükdə, gülüb sevindi,

Məktəbə yolladı oğlunu indi.

Bilikli alimdən istədi kömək

Ona gecə-gündüz sərf etsin əmək.

Ona yoldaş oldu bir bölük uşaq,

Sən bir onlardakı səadətə bax!

Hər uşaqda qorxu və ümid vardı,

Dərsinə, elminə can yandırardı.

Xırda oğlanlarla, qızlar-yanaşı

Hamısı olmuşdu sıra yoldaşı.

Hərəsi bir yerdən, bir qəbilədən,

Bu ədəb evində, öyrənirdi fənn.

Qeysin elm işində vardı hünəri,

Dodağı saçardı söz inciləri.

Orada bakirə bir inci vardı,

Sırada Qeys ilə bir oturardı.

Hələ saf qalmışdı o gözəl dilbər,

Kamalı olmuşdu dillərdə əzbər.

Camalı ay kimi, süd işıqlıydı,

Boyu, sərv kimi, yaraşıqlıydı.

Qəmzə xəncərini çəksəydi əgər,

Min sinə deşərdi o nazlı dilbər.

Ahu gözlərini süzsəydi bir an,

Yanıb məhv olardı bütün bir cahan.

Ərəb ayı kimi sifəti vardı,

Əcəm türkü kimi könül ovlardı.

Saçları gecəydi, camalı bir bağ,

Sanki qara qarğa tutmuşdu çırağ.

Lələ bəzənmişdi püstəcik ağzı,

Şəkər dodaqlıydı o ellər qızı.

Nə qədər istəsən şəkər qırardı,

Yalnız şəkər deyil, ləşkər qırardı.

Qoynunda bəslərdi qızı gözəllər,Sevərdi, oxşardı onu ağ əllər.

Dünyanın həyalı bir dilbəriydi,

Gənclik dastanının şah əsəriydi.

Onun mirvarisi-alın təriydi,

Boyun həmaili-hörükləriydi.

Ənliyi anadan gəlmə qırmızı,

Sürməni neylərdi o ellər qızı?

Öpərdi xalını qara telləri,

Zülfünə bağlıydı camal gövhəri.

Bir ona düşmüşdü hamının meyli,

Zülfü də «leyl» idi, adı da Leyli.

Qeys onu gördükdə heyrətdə qaldı,

Ona könül verdi, könlünü aldı.

Qeysin bu sevgisi qızı oyatdı,

Könüldən-könülə sevgi boy atdı.

Içdilər ilk eşqin piyaləsini,

Iki can bir qəlbin duydu səsini.

Birinci badənin yaman zəhmi var,

Ilk dəfə yıxılan çox bərk yıxılar.

Onları məst etdi ilk eşqin dadı,

Onları bir yerə sövda bağladı.

Bu ona can verib meylini saldı,

Qəlbini ovladı, can isə qaldı.

O bunun üzünə nəzər salaraq,

Quruca könlünü vermişdi ancaq.

Yoldaşlar elm alıb, dərs oxuyurdu,

Onlar da eşq adlı elmi duyurdu.

Yoldaşlar lüğətdən söz axtarardı,

Onların başqa bir lüğəti vardı.

Yoldaşlar deyirdi addan, sifətdən,

Onlar da eşq adlı bir sərgüzəştdən.

Yoldaşlar elm üçün kitab açardı,

Onlar da eşqdən söhbət açardı.

Hesab öyrəndikcə hər oğlan, hər qız,

Onlar özlərini sayırdı yalnız.

LEYLİ İLƏ MƏCNUNUN SEVİŞMƏSİ
Hər gün parladıqca sübhün güzgüsü,

Doğardı şərqin də Yusif üzlüsü.

Öz reyhan köksünə turuncu fələk

Qızıl bir turuncla verirdi bəzək.

Leyli də bəhs edib turunc fələklə,

Turunc çənəsini alardı ələ.

Turunclu gördükcə xalq o nigarı,

Açıldı eşqinin yetişmiş narı.

O təzə turunca baxdığı zaman

Turunc tək, əlini kəsərdi insan.

Qeys onun turunca bənzər üzündən

Saralıb narınca dönmüşdü bilsən.

Narıncla turuncun ətri dünyada

Dostlar damağını gətirdi dada.

Böyləcə bir müddət gəlib dolandı,

Bu iki nazənin odlara yandı.

Çəkib qılıncını zalım məhəbbət.

Bu gənc ürəkləri eylədi qarət.

Ürək əvəzində qəm verdi yalnız,

Ürəklə səbri də apardı vaxtsız.

Onlar bir-birinə könül verdilər,

Tezcə dildən-dilə düşdü bu xəbər.

Hər yandan yırtıldı bu gizli pərdə,

Bu sirr əzbər oldu bütün dillərdə.

Bu qəmli dastanın sərgüzəştindən

Hər ağız bir parça deyirdi bəzən.

Aşiqlər çalışıb, çox əlləşdilər

Ki, aləm tutmasın bu sirrdən xəbər.

Lakin, bağlansa da ətir şişəsi,

Yenə duyulacaq xoş rayihəsi.

Eşqə məhrəm olan ruzgar, qəflətən

Götürdü pərdəni eşqin üzündən.

Xeyli səy elədi oğlan da, qız da,

Bu sirr dolaşmasın dildə, ağızda.

Bu səyin olmadı faydası bir az.

Günəşi palçıqla qapamaq olmaz.

Göz qəmzə oxunu atsa, aşikar,Bu sirri pərdəylə örtməkmi olar?

Zülfü min halqalı zəncirsə, əgər

Könül vurulmaqdan başqa nə edər?

Sonra, gələcəkçin sözləşirdilər,

Bəzən oğrun-oğrun gözləşirdilər.

Aşiqlik olalı Qeysin murazı,

Eşqin kəməndinə keçdi boğazı.

Bir qəlb ovçusuydu Qeysin nigarı,

Uçub dağılmışdı səbri, qərarı.

Bəzən, ortalıqda olsa da söhbət,

Yaxırdı qəlbini yenə də möhnət.

Bir gün dərd əlindən yoruldu ürək,

Tüluqlar yırtıldı, yıxıldı eşşək.

Eşqdən xəbərsiz adamlar ki, var,

Onu «Məcnun» deyə çağırırdılar.

Biçarə Qeys də əlacsız qaldı,

Bu «Məcnun» sözünü üstünə aldı.

O qədər artdı ki, tənə yarası,

Gizləndi dəlidən o ay parası.

O qədər it kimi hürdü avamlar,

Çəməndən ayrıldı o ahu nigar.

Hicrana dözmədi Leylinin qəlbi,

Axdı göz yaşları incilər kimi.

Məcnun görmədikdə Leylini bəzən,

Bir sel axıdardı hər kirpiyindən.

Gözündə qəm yaşı, ürəyində qəm,

Küçəni, bazarı gəzərdi sərsəm.

Ürək parçalardı onun nəğməsi,

Aşiqlər səsiydi Məcnunun səsi.

Gəzəndə, ardınca bağırardılar,

— Məcnun! Məcnun! — deyə çağırardılar.

O da bu tənədən qəmlər yeyərək,

Pərişan gəzərdi divanələr tək.

O, eşşək sürürdü zəif boyunla,Eşşəyi də getdi, ip də onunla.

Öz qəlbini bölüb, bənzətdi nara

Ki, Leyli söyləsin «Ey qəlbi para».

Çalışdı, sirrini bilməsin ellər,

Lakin, qəlb oduna kim dözə bilər?

Beyninə sıçradı qəlbinin qanı,

Aşiqin dərdini üzündən tanı.

O, yar dərdindəydi, ondan yar uzaq,

O, qəm içindəydi, qəmküsar uzaq.

Gözünə şam kimi yuxu gəlməzdi,

Gecə də, gündüz də o dincəlməzdi,

Üzürdü canını bu bəla, bu qəm,

Nə bir can dərmanı, nə də bir məlhəm!

Umudla qəsd edir o öz canına,

Başını çırpardı yar eyvanına.

Səhər ayaqyalın, baş açıq, yalnız,

Çöllərə qaçardı o vaxtlı-vaxtsız.

O yarın quluydu, yarsa zindanda,

Bir qəlb döyünürdü o iki canda.

Dilində hər gecə hicran qəzəli,

Pünhan axtarardı nazlı gözəli.

Onun qapısını öpüb hər gecə,

Yenə qayıdardı ordan gizlicə.

Gedəndə yel kimi əsərdi o, bil,

Geri qayıtması çəkərdi bir il.

Gedən baş, quşu da vurub ötərdi,

Gələn baş, yolunda tikan bitərdi.

Gedən baş, sellərə bənzəri vardı.

Gələn baş, yolları çuxur olardı.

Gəzərdi cananı ayağı qabar,

Elə bil altında yorğa bir at var.

Evinə dönəndə deyirdi ürək:

— Qarşımda quyu var, arxamda külək,

Bəxt əl uzatsaydı ona bir yerdə,

O öz yuvasına dönməzdi bir də.

MƏCNUNUN EŞQİ HAQQINDA
Yuxusuz gözlərin taxtına sultan,

Matəm ordusuna sərkərdə olan,

Sövda yollarının o yalnız səsi,

Aşiqlər mülkünün qəm divanəsi.

Fəryada, naləyə, bəlayə məftun,

Bağdad ellərinin qanunu, Məcnun,

O qəm dovulunun təbil sahibi,

Hicran kilsəsinin sövda rahibi,

O aşkar gəzən div, o gizli cadu,

Şeyda aşiqlərin şeyda Harutu,

Bir Keyxosrov olan o tacsız-taxtsız,

O yuz min bədbəxti düşünən baxtsız,

Qarışqa selinə köməkçi duran,

Taxtını ahular belində quran,

Sirrli qələləri fəth edən hünər,

Sahibsiz yerlərə o keşikçi ər,

Qəlbi dəniz kimi daima daşqın,

O məcnun könüllü, sövdalı şaşqın

Iki-üç aşiqə olmuşdu həmdəm,

Onların qəlbində bir bəla, bir qəm,

Sövda yuxusundan qalxıb hər səhər

Leylini görməyə bir gedərdilər.

Məcnunun dilində əzbərdi Leyli,

Başqa heç bir sözə düşməzdi meyli.

Yanında özgə bir ad çəkən olsa,

Onu dinləməzdi, dinməzdi əsla.

Gedib Leyligilin qəbiləsinə

Yurd olan Nəcd adlı dağ sinəsinə,

Məcnun ah çəkərdi, ağlardı zar-zar,

O dağda tutardı daima qərar.

Yıxılıb durardı, sərxoşlar kimi,

Əl çalıb oynardı, dərdi var kimi.

Ürək yandırardı zəngulələri,

Qaçardı gah geri, gah da irəli.Birdən, ağlar gözdə coşardı dərdi,

O, səba yelinə xitab edərdi:

— Oyan, tezdən oyan, səba yeli, sən!

Get, asıl Leylinin ipək telindən!

Söylə ki: «Eşqindən məhv olan yazıq

Sənin yollarına döşənmiş artıq.

Alır sorağını səba yelindən,

O, daşa torpağa dərd açır bəzən,

Qoy əssin qapından bir elçi ruzgar,

Bir ovuc torpaq ver, ona yadigar.

Səninçin, yel kimi, əsməyən bir kəs,

Inan ki, bir ovuc torpağa dəyməz.

Kim ki, əsirgədi canını səndən,

Can versə yaxşıdır dərddən, qüssədən.

Sənin eşq oduna düşməsəydi can,

Məni aparardı qəm seli çoxdan.

Bir də, gözlərimdən axmasaydı sel,

Qəlbim qəm odundan yanardı tel-tel.

Dünyalar gözəli günəş də, inan,

Alışıb odlanır mənim ahımdan.

Qəlbimin şamısan! Bir düşün məni,

Yaxma eşq oduna öz pərvanəni.

Dağıtmış yuxumu sehirli gözün

Ki, yansın ciyərim, kababa dönsün.

Dərdindən, qəmindən zövq alıram mən,

Bil ki, dərmanım da, dərdim də sənsən!

Qənddir dodaqların, bacarsan əgər,

Ondan aşiqə də bir az pay göndər.

Qoyma ki, ürəyim pərişan olsun,

O qənd dərdlərimə bir dərman olsun!

Gözmü dəydi bizə? Nə oldu ki, mən

Düşdüm birdən-birə sənin gözündən?

Yəqin yaman gözə gəlmişəm ki, mən,

Çıxdı sənin kimi qismət əlimdən

Dünyada çox ləziz, şirin meyvələr

Pis gözə oğrasa torpağa düşər.

Zəmanə barmaqla göstərdi bizi,Bu yara öldürər hər ikimizi.

Yadlardan yetməsin deyə bədnəzər,

Üzün dövrəsinə nil də çəkərlər.

Küsufun gözündən günəş qorxaraq,

Üzünə salmışdır qara bir duvaq.

Xəzinə üstünü örtməsə əgər

Onu bu insanlar tez qarət edər».

MƏCNUNUN LEYLİNİN TAMAŞASINA GETMƏSİ
İpək paltarını geydi asiman,

Göy öz sırğasını taxdığı zaman.

Ulduzlar civə tək səpələndilər,

Şəfəqdə qalmadı onlardan əsər.

Qəlbi civə kimi dağınıq Məcnun

İki-üç dostuyla yaralı, məhzun,

Şərqilər deyərək, yola düzəldi,

Qaçaraq Leylinin yurduna gəldi.

Səbir kömləyini parçalayaraq,

Canan yollarında inlədi ancaq.

Könül xırmanını dolaşıb yalnız,

Təsəlli gəzirdi o Məcnun baxtsız.

Oxuya-oxuya o, sərxoşlar tək,

Döyürdü başına, üzünə bərk-bərk.

Qüvvədən düşmüşdü o talei kəm,

Yarın çadırına yetişdi sərsəm…

Ərəb adətiylə oturub o qız.

Çadırda yollara baxırdı yalnız.

Leyli bir ah çəkdi, görüb Məcnunu,

Məcnun da fəryadla səslədi onu.

Leyli ulduz kimi çadırda təkdi,

Məcnun sanki pərdə tutan fələkdi.

Leyli duvağını üzündən açdı,

Məcnun gileylənib, dərddən söz açdı,

Leyli çəng tutmuşdu bağrı başında,Məcnun rübab kimi əli başında.

Leyli səhər kimi işıqlanırdı,

Məcnun da şam kimi qəmdən yanırdı.

Leyli bağ içində gözəl bir bağdı,

Məcnun dağ üstündə böyük bir dağdı.

Leyli yaranmışdı ay kimi parlaq,

Məcnun ipək kimi qaraydı ancaq.

Leyli gül saçırdı ağaclara, bax,

Məcnun dürr səpirdi şabaş olaraq.

Leylini sormayın, pəriydi o can,

Məcnun bir od idi, nə deyim ondan?

Leyli-qış görməmiş yasəmən kimi,

Məcnun-xəzan vurmuş bir çəmən kimi.

Leyli parlayırdı sübhün qızı tək,

Məcnun da sönürdü dan ulduzu tək.

Leyli dağıtmışdı saçını nazla,

Məcnun qul olmuşdu min iltimasla.

Leyli can bəsləyən şərbət içirdi,

Məcnun yaxa yırtıb, candan keçirdi.

Leyli toxuyurdu qəlbində ipək,

Məcnun alışırdı bir üzərlik tək,

Leyli boy atırdı qızıl gül kimi,

Məcnun ağlayırdı bir bülbül kimi.

Leyli keçirdikcə zülfü şanədən,

Məcnunun göz yaşı axırdı dən-dən.

Leylinin əlində müşkin piyalə,

Məcnun mey ətriylə dalmış xəyalə.

Bunu əyləndirir canan səfası,

Ona xoş gəlirdi aşiq vəfası.

Onları görməsin, deyərək, əğyar,

Qərib tək uzaqdan baxışırdılar.

Bunu da çox gördü onlara zaman,

Quru bir baxış da çıxdı ortadan.

MƏCNUNUN ATASININ LEYLİYƏ ELÇİ GETMƏSİ
Elə ki, yar yolu bağlandı bir gün,

Arxın körpüsünü kəsdilər bütün.

Məcnun ağlayırdı qəlbində hicran.

Gözünü yummazdı gecələr bir an.

Başından aşdıqca ayrılıq dərdi,

Dilində nəğmələr Nəcdə gedərdi.

Dalınca qaçardı iki-üç nəfər,

Baş açıq gəzərdi o divanələr.

Sövda xəstəsiydi bu aşiq artıq,

Dillər dastanıydı bu rüsvayçılıq.

Şikayət eylərdi qohumlar ondan,

Atası qalmışdı bu dərdə heyran.

Nəsihət verdilər, əməl etmədi,

Əfsanə dedilər, o eşitmədi.

Nəsihət versə də çoxlu mənfəət,

Eşqin meydanında nədir nəsihət?

Zavallı atası gətirməyib tab,

Oğlunun dərdiylə çəkirdi əzab.

Bütün nazlar ilə oynardı, yenə

Bir çarə tapmazdı onun dərdinə.

Bu sirri dostlardan o aldı xəbər,

Dostlar bu mətləbi şərh eylədilər,

«Bir qız həsrətidir bu dərd, bu nəva,

Eşqidən gəlmişdir başına hava».

Ata bu sözlərdən çıxardı qərar,

Dedi: «Gül üzündən silinsin qübar.

O dünya gözəli, dürrü gətirək,

Başımın tacına nəqş edəm gərək.

O gözəl zinəti yüz calalla mən

Alım öz oğluma o qəbilədən».

Bütün ağsaqqallar danışdı bir-bir,

Bu oldu məsləhət, bu oldu tədbir:

«O gözəl tayfanın incisini bizBizim bu gövhərə tay etməliyiz».

Bu oldu tayfanın verdiyi qərar,

Səfər paltarında yola çıxsınlar.

Razılıq əliylə kəsilsin kəbin,

Bəlkə bu divanə o aya yetsin.

Elə ki, səsləndi bu şadlıq zəngi,

Açıldı gül kimi atanın rəngi,

Ata dinlədikcə bu məsləhəti,

Dağıldı qəlbindən qəmi, möhnəti.

Böyük bir dəstəylə qalxıb o zaman

Səfər tədarükü gördü hər yandan.

Tamam hazırlaşıb, düzəlişdilər,

Böyük bir calalla yola düşdülər.

Çatdı Leyligilə gedən elçilər,

Böyükdən kiçiyə yetdi bu xəbər.

Hər elin, obanın öz adəti var,

Qonaq gəlir deyə, yola çıxdılar.

Hörmət ayağında durdular möhkəm,

Bütün hədiyyələr verildi o dəm.

Baxıb başçısına amirilərin,

Dedilər: «Gəlməkdən nədir məqsədin?

Danış istəyini, hazırıq biz də

Can-başla dayanaq xidmətinizdə!»

Dedi ki: «Məqsədim-qohum olmaqdır.

Iki gənc gözünə işıq salmaqdır.

— Qızın atasına üz döndərərək,

Qoy birləşsin, — dedi, — bu iki ürək.

Bil ki, məhəbbətlə, kəbinlə səndən

Qızını oğluma istəyirəm mən.

Qumlarda doğulmuş, ciyəri teşnə

Gözünü tikmişdir sənin çeşmənə.

Sərin bulaqlardan kim içsə bir az,

Bir də susuzluqdan ürəyi yanmaz.

Qapına gəlmişəm bu məqsədlə mən,

Xəcalət çəkmirəm dediklərimdən.

Sən özün bilirsən, bilir bu aləm,

Zamanın ən məşhur adamı mənəm.Mənim xəzinəm də, calalım da var,

Dosta, düşmənə də qüdrətim çatar.

Ağlın başındasa, mətaini sat!

Almağa gəlmişəm, sən də əl uzat!

Nə qədər olsa da onun qiyməti.

Almağa hazıram mən o zinəti.

Sən onu satmağa vergilən qərar,

Dünyada hər şeyin öz bazarı var».

Dinləyib-dinləyib bu iltiması,

Böylə cavab verdi qızın atası:

«Baş tutan deyildir sənin diləyin,

Başqadır qərarı, hökmü fələyin.

Şirin bir dil ilə danışsan da sən,

Əyləşə bilmərəm o atəşlə mən.

Bir dostluq olsa da bu xeyir işdə,

Min ədavət olar bu tərpənişdə.

Nə yaman ərköyün böyümüş oğlun,

Özbaşına gəzir, muğayat olun.

Dalınca «divanə» söyləyir hər kəs,

Bizə divanələr tay ola bilməz.

Əvvəl dua et ki, gəlsin ağıla,

Sonra məhəbbətdən başla nağıla.

Hələ düzəlməmiş sizin o gövhər,

Bu sövda söhbəti verməz bir səmər.

İllətli gövhəri almaz ki, heç kəs,

Eyibli gövhərlər sapa düzülməz,

Gözdən kirpik çəkir bizim ərəblər,

Gülərlər üstümə, dil versəm əgər.

Bir də bu mətləbdən gəl danışma heç,

Söhbəti qurtaraq, bu işdən vaz keç»,

Onu amirilər sakit dinlədi,

Atanın qəlbində kaman inlədi…

Qayıtmaqdan başqa bir əlacmı var!

Pərişan olaraq çəkildi onlar.

O yol yorğunları, dil incikləri

Dərdin dəryasına batandan bəri,

«Bu dərdə bir dərman axtaraq» deyə,Əlac gətirdilər o divanəyə.

Nəsihət dilinə keçdi hər nəfər

Ancaq od üstünə tikan səpdilər.

«O ruh ovçusundan daha da xumar,

Burda ruh bəsləyən gözəlimiz var.

Bax, yaqut dodaqlı, inci buxaqlı,

Ruha ətir saçan, lalə yanaqlı

Gözəllər, aydan da çox işıqlıdır,

Onlar ilk bahardan yaraşıqlıdır.

Qarşında yüz tanış ola-ola, sən

Nədən yad qızına könül verirsən?

Gəl, bu gözəllərə, cananlara bax,

Səninçin nazəndə bir sənəm alaq.

Oxşasın könlünü o nazlı nigar,

Şəkərə süd kimi uyuşsun o yar.

Canından deyildir, unut Leylini,

Bir də o dilbərə salma meylini».

LEYLİNİN EŞQİ İLƏ MƏCNUNUN AGLAYIB SIZLAMASI
Məcnun qohumların yalvarışından

İnciyib daha da oldu pərişan.

Cırdı köynəyini, lüt qaldı bədən,

Dedi ki: «Ölmüşə nə lazım kəfən?

Bu iki aləmə sığmayan bir kəs

Bir can köynəyinə yerləşə bilməz».

Əzraçün Vamiq tək düşmüşdü dərdə,

Gah dağda yaşardı, gah da çöllərdə.

O evdən türk kimi çıxaraq yenə,

Düşdü köçərilik düşərgəsinə.

Geymini yırtaraq, tikdi bir kəfən,

Qırıb zəncirini, çıxdı məhbəsdən.

Döşədək cırılmış halda ətəyi,

Uzaqda gəzirdi qəriblər kimi.

Canına qəsd etmək xəyalı vardı,O, yalnız oturub, yalnız durardı.

Dəli tək hər evə yaxın gedərdi,

Leyli! Leyli! deyib xitab edərdi.

Ah! O ayaq yalın, bir də baş açıq,

Məlamət yurduna düşmüşdü yazıq.

Istər pislik olsun, istər yaxşılıq

Yamanı yaxşıdan seçməzdi artıq.

Yəmən ulduzunun xəyalilə tək,

Nəğmələr deyərdi, inildəyərək.

Beyitlər axdıqca onun dilindən,

Yadında saxlardı hər gəlib gedən.

Hamı bu matəmə olmuşdu heyran,

Görənlər ağlardı bu hala candan.

O da xəbərsizdi görən gözlərdən,

Dalınca söylənən acı sözlərdən.

Həyat dəftərindən silmişdi eybi,

Yaşardı nə ölü, nə diri kimi.

Qəlbinin başında bir sövda daşı,

Olmuşdu xar kimi daşın sirdaşı.

Altı daş, üstü daş, o əzilərək,

Bədəni bir xılta dönmüşdü, gerçək.

Şam kimi keçinib, o qaralmışdı,

Quş kimi tayından ayrı qalmışdı.

Qəlbinin başında çal-çarpaz dağlar,

Üzünü örtmüşdü tozlar, torpaqlar.

Ələmi, qüssəsi başdan aşaraq,

Insan məclisindən uzaqlaşaraq,

Ah çəkib, ağladı: «Əlacım nədir? —

Dedi, — könül mülkü bir viranədir.

Avara düşmüşəm xanımanımdan,

Məskənim olmuşdur mənim biyaban.

Nə öz qapımıza gedir bu yollar,

Nə də yar yurduna bir cığırım var.

Həyamın şüşəsi, adımın camı

Sındı daş üstündə, eşitdi hamı.

Ah, səadət təblim gedəli bada,

Köç təbli çalıram artıq dünyada.Gah mənə «bir sərxoş» deyir bu yerlər,

Gah da «bir bütpərəst aşiq» deyirlər.

Öylə zənn etmə ki, bir bütpərəstəm,

Mən torpaqla deyil, gül ilə məstəm.

Olmuşam o türkə çolaq bir şikar.

Oxuna hədəfəm açıq, aşikar.

O yarın quludur bütün varlığım,

Ona can verməkdir bəxtiyarlığım.

Mənə sərxoş desə, neyləməliyəm?

Dəli də söyləsə, yəqin, dəliyəm!

Madam ki, dəliyəm, sərxoşluğum var,

Dəlidən, sərxoşdan ağıl ummazlar.

Elə bir divanə deyiləm ki, mən

Bir də azad olam zəncirlərimdən?

Suyum bərk bulanmış, bir də durulmaz,

Mənim viran könlüm heç abad olmaz.

Kaşki dəli bir yel əssin bir kərə,

Sovursun kül kimi məni göylərə.

Yaxud da şiddətlə ildırım çaxsın,

Evimi, canımı yandırıb, yaxsın.

Odlara salsaydı məni bir insan,

Yanan varlığımdan qalmazdı nişan.

Bir nəhəng ağzına atılsaydım mən,

Dünya qurtarardı xəcalətimdən.

Bəd övlad yaratdı məni zəmanə,

Evdə div oluram, çöldə divanə.

Baxdıqca xar olur qohum-qardaşlar,

Adımdan utanır yaxın yoldaşlar.

Xəstəyəm, qanımı tökən o cəllad

Öz keyfində gəzir qisasdan azad.

Of! Salamat qalın can sirdaşlarım!

Məclis yoldaşlarım, söz yoldaşlarım!

O şərab şüşəsi əlimdən düşdü,

Sınıb parçalandı, yadlar gülüşdü.

Yolumda şüşələr qırılsa da, bax,

Onları, göz yaşım sel tək coşaraq,

Yudu ki, o şüşə qırıntılarıDostlar ayağına batmasın barı.

Ey mənim dərdimi anlamayanlar

Yolumdan çəkilin, nə işiniz var?

Özümdə deyiləm… məni anmayın,

Itgin bir insanam, mənə yanmayın.

Bəsdir bu zülmünüz, halıma baxın,

Məni öz dərdimlə azad buraxın!

Qovmayın məni siz ana vətəndən,

Onsuz da, qaçmağa atlanmışam mən.

Taqətdən düşmüşəm, əlacım nədir?

Canan! Əlimdən tut, can viranədir!

Sənə könül verən xəstəyəm, ey yar!

Uğrunda ölməyim daha xoş olar.

Bir salam lütf elə, durult suyumu,

Bircə sifarişlə oxşa ruhumu.

Divanə bir mənəm, gizli deyildir,

Bəs sənin boynunda nədir o zəncir?

Canan! O zənciri salma boynuna,

Qoy mən zəncirlənim, layiqəm buna.

Uçurdu könlümü zülfüyün bağı,

Kim öyrətdi sənə bu ev yıxmağı?

Könül ovçusudur o qara saçlar,

Oğrudur saçların, kordur ruzigar…

Ey mənim diləyim, ağzımda dilim!

Əl ver, bu quyudan çıxım, sevgilim!

Ya əlimdən yapış, sevimli canan!

Ya da ki, qoy öpüm ayaqlarından.

Bir kömək əli ver, işsiz oturma!

Əllərin qoynunda bir küncdə durma!

Nədən mənə qarşı mərhəmətsizsən?

Bəs «İrhəm-türhəm» i oxumadın sən?

Dərdlərdən, qəmlərdən azad bir ürək

Özgənin dərdini hardan biləcək?

Toxun ac olandan nə xəbəri var?

Verdiyi çörəyi xırdaca doğrar!

Əlini vurmasa oda bir nəfər,

Odun istisini necə hiss edər?Sevgilim! İnsanıq ikimiz də, bax:

Mən tikan koluyam, sən şümşad budaq.

Qızılı zırnıxdan seçərək, tanı,

Onun bir misqalı, bunun batmanı.

Hardasan, ey mənim dərdimə dərman?

Nə üçün can almaq xəyalındasan?

Şikəstə könlümün nədir pənahı?

Səni sevməkmidir onun günahı?

Nolar bir gecəlik bizə gələndə?

Bir dəfə yanılıb, səvab et sən də.

Gəl inad eyləmə, boyun ol buna,

Bu işin babalı mənim boynuma.

Bu dərdli aşiqin günahı çoxdur,

Sənin ki, lütfün var, qorxusu yoxdur.

Qəzəbin yandırır, qəlbi, ciyəri,

Yoxmu iltifatın, ey gözəl pəri?

Sənin qəzəb odun yandığı zaman

Ona göz yaşımdan su çilə, canan!

Ayımdır, günümdür səndəki camal,

Onunçun seyr edir aləmi xəyal.

Yaxşı ki, görmürəm səndən nəvaziş,

Dəli təzə ayla bağlamaz saziş.

Səni kölgəmdən də sormuram, ey yar,

Çünki kölgəmə də yoxdur etibar.

Mən ki, öz kölgəmdə görürəm səni.

Başımdan kəsirsən sən öz kölgəni.

Apardın könlümü, aldın canımı,

Zalım cəllad olub, tökdün qanımı.

Eşqindən aldığım bu şöhrət, bu ad

Elədi ömrümü, eşqimi bərbad.

Sənin visalına yetməyir ünüm,

Lakin ümidinlə keçir hər günüm.

Evdə susuz qalıb yatsa bir uşaq,

Görsə yuxusunda sulu bir bardaq,

O şirin yuxudan qalxdığı zaman

Sorar barmağını susuzluğundan.

Qatlandı dizlərim qoşa, «lam» kimi,«Yey» kimi bükmüşəm öz əllərimi.

Ah, adın məni də adın tək edir,

O da, bax, iki «lam», iki də «yey» dir.

Eşqin çıxan deyil candan, ürəkdən,

Nə çıxar aləmə sirr söyləməkdən.

Süd ilə gəlmişdir canıma bu sirr,

Canımdan ölüncə çıxan deyildir».

Bunu söyləyərək, yıxıldı yerə,

Çökdü qəm buludu baxan gözlərə.

Mərhəmət üzündən kömək etdilər,

Onu evlərinə alıb getdilər.

Məhəbbət daimi olmasa əgər,

Gəncliyin bir şəhvət oyununa dönər.

Məhəbbət odur ki, odu sönməsin,

Insan yaşadıqca, üzü dönməsin.

Həqiqi məhəbbət bir məhəbbətdir,

Ilki də, sonu da əbədiyyətdir.

Məcnun məhəbbətlə yetdi kamala,

Yayıldı şöhrəti bütün mahala.

Məhəbbət yükünü çəkən o ürək

Sövda nəsimiylə açıldı gül tək.

Indi onun gülü olmuşdur xarab,

Ondan xatirələr bir damcı gülab.

O gözəl gülabın xoş ətirindən

Arxımın suyunu durulduram mən.

ATASININ MƏCNUNU KƏBƏYƏ APARMASI
O sövda bayrağı qalxandan bəri

Leylinin hüsnü tək tutdu göyləri.

Aləmdə Məcnunu bu rüsvay etdi,

Onun dəliliyi kamala yetdi.

Başa divanəlik gəlsə hicrandan,

Bütün zəncirlərdən qurtarır insan.

Talein ürəyi yanmırdı ona,Atası baxdıqca yazıq oğluna,

Dua edirdi ki, günəş görünsün,

O qaranlıq gecə gündüzə dönsün.

Duasız bir qapı, bir pir qoymadı,

Yazıq yalvarmaqdan cana doymadı.

Bütün qohumlar da pirə gedərdi,

Atayla birlikdə dua edərdi.

Gördülər bir əlac yoxdur bu dərdə,

Bir xeyir verməyir ziyarətlər də;

Bu oldu dostların verdiyi qərar:

Bu dərdə Kəbədən qapı açılar.

Bütün yer üzünün o pənahıdır,

Yerin də, göyün də qibləgahıdır.

Dedilər: «Həcc vaxtı gələndə yenə,

Gedərik Məkkənin ziyarətinə…

Ata bu səfərə çıxdığı gündə,

Kəcavə bəzədi dəvə üstündə.

Oğluna yalvardı: «Gəl əyləş», deyə,

Oturtdu ay kimi onu beşiyə.

Çatınca Kəbəyə o dərd atası

Taxdı qulağına qulluq sırğası.

Gövhəri qızıla qatıb yüz kərə,

Qum kimi səpdi o qum rənglilərə.

O qədər xəzinə payladı ki, tək

Qaldı xəzinəsi boş bir daxma tək.

Kəbənin üzünü görüncə ata

Istədi mətləbi yetsin murada.

Öpüb, qucaqladı yazıq oğlunu,

Kəbə kölgəsində saxladı onu.

Dedi: «Oyun yeri deyil bu, oğlum,

Əlaca gəlmişik, qurbanın olum.

Kəbə zəncirindən yapışsan bu an,

Qəmlər zəncirindən azad olarsan.

De ki: — Böyük tanrı, bu hərzəlikdən

Canımı bir dəfə azad eylə sən.

Rəhm elə, məni öz himayənə al,

Gəl bu divanəni doğru yola sal.Bu dərdi canımdan irağa göndər,

Bir də bu eşqdən qəlbimi döndər.

Mən eşq əsiriyəm, bir məni yad et,

Eşqin bəlasından məni azad et».

Məcnun eşq sözünü eşidən zaman

Əvvəlcə ağlayıb, güldü sonradan,

İlan tək qıvrılıb, sıçradı yerdən,

Kəbə halqasına əl atdı birdən,

Halqanı öpərək, dedi: «Ey allah!

Mən də bir qapının halqasıyam, ah!

Eşqin halqasında inildəsin can,

Bir gün də düşməsin o qulağımdan.

Mənə deyirlər ki: — Gəl eşqi burax, —

Bu, dost məsləhəti deyildir ancaq.

Eşq ilə yaşayır aləmdə səsim,

Eşqsiz aləmdə batar nəfəsim.

Eşqdən yoğrulmuş ruhum, bədənim,

Eşqsiz bir günüm olmasın mənim.

Eşqsiz bir ürək heçliyə varsın,

Onu qəm selləri yuyub aparsın.

Ilahi, birliyin xatirəsinə,

Yenə yalvarıram ürəkdən sənə.

Qoy eşqim ucalıb, namidar olsun,

Mən özüm ölsəm də, eşqim var olsun.

Eşqin günəşindən ayırma məni,

Silmə gözlərimdən sən bu sürməni.

Könül bu sövdadan sərxoş olsa da,

Qoy bundan da bətər olum dünyada.

Deyirlər: — Eşqi tut özündən kənar,

Leylini sevməyi qəlbindən çıxar.

Ilahi, sən saxla mənim Leylimi,

Çoxalt hər dəqiqə ona meylimi!

Ilahi, ömrümdən kəs indən belə

Leylinin ömrünə cala əlinlə!

Mən tükə dönsəm də onun qəmindən,

Başından bir tük də əskik etmə sən.

Qoyma ki, boş qala qulağım bir an,Yarın öyüd verən o halqasından.

Cananın meyiylə dolsun piyaləm,

Sikkəsi düşməsin adımdan bir dəm.

Qoy alsın canımı yarın camalı.

Qanımı içsə də olsun halalı.

Qəmindən şam kimi yansa bədənim,

Bir günüm olmasın o qəmsiz mənim.

Bu eşq aləmində ürək düz olsun,

Eşqim yaşadıqca, birə yüz olsun».

Ata dinlədikcə oğlunu, yenə

Dərin bir susqunluq çökdü qəlbinə.

O indi bildi ki, nədir məhəbbət,

Dərmansız, davasız yaranmış bu dərd.

Baş alıb qayıtdı öz evlərinə,

Bütün qohumlarla görüşdü yenə.

Dedi: «Bu zənciri qırılmış bədbəxt

Kəbə halqasına əl atdığı vaxt

Qulağım titrədi zəmzəməsindən,

Mən də Zəmzəm kimi coşdum səsindən.

Deyirdim, əl açar oğlum Kəbəyə,

Leylinin dərdindən qurtarsın, deyə.

Osa öz canına qarğadı yalnız,

Dualar etdi ki, yaşasın o qız».

MƏCNUNUN ATASININ LEYLİ QƏBİLƏSİNİN QƏSDİNDƏN XƏBƏR TUTMASI
Yayıldı aləmə bu acı xəbər,

Bu sirri yadlar da açıq bildilər.

Dedilər: «Can alan bir eşq ucundan

Divanə olmuşdur gözəl bir cavan».

Ondan danışdıqca hər oba, hər kənd.

Gah təəssüf etdi, gah da məzəmmət.

Leyliyə güldükcə istehzaçılar,

Girdi qəm evinə o dərdli nigar.

Leyligil tərəfdən bir-iki nəfərQəbilə şahına belə dedilər:

«Filan biyabandan çıxan bir sarsaq

Bizim qəbiləni rüsvay edir, bax.

Yanında it kimi bir sürü adam,

Baş açıq buraya gəlir o müdam.

Gəzir sızıltıyla bizim yerləri,

Gah atılıb düşür, gah öpür yeri.

Yaxşı şer deyir, şeri gözəldir,

Dəqiqə başına qəzəl düzəldir.

Onun qəzəlləri oxunan yerdə

Yırtılıb dağılar yüzlərcə pərdə.

Bütün sözlərini el deyir əzbər,

Bizi də, səni də rüsvay edirlər.

Leyli də olmuşdur sinəsi dağ-dağ,

O yeldən sönəcək bizim bu çırağ.

Bir qulaq burması göstər ona sən,

Bizim ay qurtarsın onun şərrindən».

Oğru yorğun idi, darğa qan tökən

Işdən xəbər tutub qopdu yerindən.

Qılıncı çəkərək, dedi, müxtəsər:

«Onun cavabını bu qılınc verər».

O yerdə bir nəfər amiri vardı,

Öz qəbiləsinə xəbər apardı.

Dedi atasına Məcnunun dərhal:

«Gözlənən bəlanın qarşısını al.

Yoxdur o darğanın qəlbi, duyğusu.

Alovlu bir oddur, sürətli bir su.

Məcnun xəbərsizdir, qorxuram ki, mən,

Bilsin, ayrılanda başı bədəndən.

Onun qarşısında boş bir quyu var,

Quyuya düşməmiş edək xəbərdar».

Sən yazıq atanın taleinə bax!

Atalıq eşqiylə qəlbi yanaraq,

Dostlara əmr edib, buyurdu qoca:

Yel kimi düşsünlər onun dalınca,

Nəsihət diliylə onu bir təhər

Təsəlli tapmağa dəvət etsinlər.Axtarıb gəzdilər onu hər yandan,

Nə bir iz tapdılar, nə də bir nişan.

Dedilər: «Bəlkə də əcəl yetmişdir,

Vəhşilər əlində ölüb getmişdir».

Hər dost ürəyindən qopdu bir nalə,

Qaranlıq çökmüşdü hissə, xəyalə.

Ondan nə iz vardı, nə də yadigar,

Bütün ailəsi qalmışdı ağlar.

Eşqin halqasını qulağa taxan,

Dünyanın işinə biganə baxan,

Bir xəzinə kimi küncdə qalaraq,

Nə səs eşidirdi, nə də ki, soraq.

Belə bir ovlaqda o Məcnun yazıq

Yolun tozuna da qanedi artıq.

Şir güclü olsa da tox bir canavar,

Ondan qoçaq olar ovda çaqqallar.

Aclığı olmasa şahinin bir az,

Turacın üstünə uçub şığımaz.

Ac üçün kəpək də yağlı çörəkdir,

Tox üçün yağ-çörək sanki kəpəkdir.

Iştah qızışanda baş alıb gedər,

Çovdar çörəyini mum tək əridər.

Halva çox şirindir, şəkər kimidir,

Kəkliyi azmışa zəhər kimidir,

Məcnun dolaşdıqca o baldan kənar,

Yediyi olmuşdu tamam zəhrimar.

Başından aşdıqca aşiqin dərdi,

Kasad mətaına rəvac verərdi.

Yox, yox, əridəcək bu sövda onu,

Yoxdur bu qüssənin, bu dərdin sonu.

Məcnuna üz verən hər ölçüsüz qəm

Olmuşdu dərdini dağıdan həmdəm.

Bir yol tapmasa da o xəzinəyə,

Axtarıb gəzərdi, xəzinə deyə.

Bəni-Səd adlanan yad bir tayfadan

Bir nəfər Məcnuna rast gəldi bu an.

O gördü aşiqi xərabəzarda,Əhvalı pozğundur, xəyalı darda.

Qalmış öz beyti tək tənha, giriftar,

Mənası genişdir, qafiyəsi dar,

Yəni ki, məhrumam yardan, yoldaşdan,

Qafiyəsiz şerdir, kimsəsiz insan.

Öz talei kimi dönmüş kamana,

Vəfada ox kimi durur mərdana.

Onun duruşunda məna gəzərdi,

Kamanla birləşmiş oxa bənzərdi.

Bir nalədən başqa yoxdu həmdəmi,

Yalnız kölgəsiydi onun məhrəmi.

O yolçu ordaca gördü Məcnunu,

Nəcib bir insana bənzətdi onu.

Sonra əhval tutub, nə soruşdusa,

Məcnun cavab verib dinmədi əsla.

Umudu kəsildi, onu tərk etdi,

Yolçu öz yoluna düzəlib getdi.

Gəldi Məcnungilin qəbiləsinə,

Qəbilə toplaşdı onun səsinə.

Dedi: «Filan yerdə, xərabəzarda

Məcnun ilan kimi qıvrılır darda.

Divanə dərdlidir, yorğundur, bilin,

Div kimi qaçmışdır gözündən elin.

Hər yetən tənədən bir yara almış,

Əriyib bir dəri, bir sümük qalmış».

Atası oğlundan xəbər tutunca,

Eldən üz döndərdi zavallı qoca.

Oğul sorağıyla o ixtiyar da

Dolaşdı div kimi mağaralarda.

O gəlib yetişdi bir viranəyə,

Daş üstə rast gəldi o divanəyə.

Məcnun sinəsindən söz bağlayırdı

Gah oxşatma deyir, gah ağlayırdı.

Ciyərinin qanı gözdən axırdı,

Bəxti tək gah düşüb, gah da qalxırdı.

Elə məst etmişdi onu bu hicran,

Nə dünya bilirdi, nə də ki, insanAta salam verdi yazıq oğluna,

Şirin bir dil ilə yalvardı ona.

Məcnun atasının şəklini görcək,

Onun ayağına düşdü kölgə tək:

«Ey başımın tacı, könlümün taxtı,

Üzrüm var, gəl dinlə sən bu bədbaxtı,

Soruşma halımı, üzümə bir bax,

Gəl qəzaya tapşır məni sən ancaq.

Arzu etməzdim ki, belə bir halda

Gözlərin görəydi məni, ey ata!

Doğrudur, qaradır yanında üzüm.

Ah, üzr istəməyə varmıdır sözüm.

Mənim ki, dərdimi özün bilirsən,

Çıxmış ipin ucu əllərimizdən…»

ATASININ MƏCNUNA NƏSİHƏTİ
Ata eşitdikcə onun səsini,

Alıb yerə vurdu əmmaməsini.

Bir səhər quşu tək sızladı qəlbən,

Gündüzü gecə tək qaraldı birdən.

Dedi: «Ey gözümün qarası, ağı,

Dağılmaz bir gülün solğun varağı,

Xəyalın yenəmi bir divanədir?

Yanıb külə döndü, bu halın nədir?

Kimin gözü dəydi gül camalına?

De, kimlər qarğadı sənin halına?

Kimlər öz qanını boynuna atdı?

De, kimin tikanı ətəynə batdı?

Sənə nə oldu ki, qaldın işindən?

Düşdü gözlərinə, de, hansı tikən?

Heç aşiq sən kimi bədbəxt olmamış,

Bu qədər dərd çəkib darda qalmamış.

Neçin yorulmadın, usanmadın sən,

Düşmən tənəsindən, qəm qəfəsindən?

Qəlbin doymadımı bu məzəmmətdən?Neçin dirilmədin bu qiyamətdən?

Oğul, bu sövdanı bir dəfə unut,

Özünə rəhm elə, hörmətimi tut.

Nədir bir eşq üçün bu rüsvayçılıq?

Aləmə göstərmə bu eybi açıq.

Çox gözəl olsa da eybi gizləmək,

Dost dostun eybini örtməsin gərək.

Bu dostluq aynası göstərir ki, sən

Özündən bu eybi kənar edəsən.

Aynanın nə pisi, nə yaxşısı var,

Bu cür xasiyyətlər insanda olar.

Bu dərdi qəlbindən çıxar bir kərə,

Soyuq bir dəmiri döymə boş yerə.

Tutaq ki, ağırdır canan həsrəti,

Qalmamış könlüyün səbri, taqəti

Bari bu həsrəti arabir unut,

Gəl biz tərəfin də əhvalını tut.

Xəyal havasına at çapan olar,

Qaçmaq ayağında piyada qalar.

Bəsdir bu şərabsız, içgisiz məstlik,

Bəsdir bu arzusuz arzupərəstlik.

Oğul, sən xırmanı yelə vermisən,

Bu zalım düşmənə kam olmuşam mən.

Sən adlı, sikkəli istərsən məni,

Boşla dəliliyi, bu pis sikkəni.

Sən sazı döyürsən, mən də dizimi,

Sən paltar cırırsan, mən də üzümü.

Eşqin odlarına yansan belə sən,

Mənim ciyərimdir küllərə dönən.

Umuddan əl üzmə, gəl çarə qılaq,

Göyərmək deyildir danədən uzaq.

Umudsuz bir işdən, səbr etsən əgər,

Bir umud işığı parlaya bilər.

Hər umudsuz işdə bir çox umud var,

Qaranlıq gecədən ağ səhər doğar.

Oğul, səadətin qapısını aç,

Ayağı sürüşkən taleindən qaç.Çalış, əllərindən çıxmasın dövlət,

Dövlətlə yaranır bütün səadət.

Dövlət, düyümləri açandır bir-bir,

Şahlıq üzüyünün firuzəsidir.

Dünya qapısının açarı hər an

Dövlətin cibində saxlanır, inan.

Sən də səbr eləsən, dayansan əgər,

Tale yavaş-yavaş əlinə gələr.

Dərinlik, sonsuzluq varsa dəryada,

Arxların suyundan yaranmış o da.

Başında bulutlar oynayan hər dağ

Torpaq zərrəsindən qurulmuş ancaq.

Sənin də səbrində qoy olsun qərar,

Gövhəri səbr ilə qazanmaq olar.

Iradəsiz olma, iradəsizlər,

Ayaqsız qurd kimi yerdə sürünər

Tülkü canavarı edirsə məğbun,

Ondan iradəsi böyükdür bunun.

Səni illər boyu yad etməyənə

Nə üçün könlünü verirsən yenə?

O, şaddır, gül kimi, sən gözü yaşlı,

O, daş ürəklidir, sən başı daşlı.

Kim ki, söhbət açır o qızdan sana,

Səni rüsvay edir, bir ayılsana.

Əqrəb çalmışlara verilsə gərfəs,

Zəhərlə məhv olub kəsilər nəfəs.

Can oğul, başqa bir iş ucundan tut,

Bu sövda işini bilmərrə unut.

Hindli fil başına döyər hər yerdə

Ki, fil Hindistanı anmasın bir də.

Canımsan, canımdan daha əzizsən,

Evə dön, evimin işığısan sən.

Bu dağda yurd salıb otursan, əgər,

Yalnız üzümüzün suyu tökülər

Bu yolda daşlıq var, quyu var ancaq,

Bir aç gözlərini, ona yaxşı bax.

Darğa pusqudadır, inad olma bir,Zəncirə əl vurma o dəmirdəndir.

Sən yol uşağısan, fitnə yolkəsən,

Qılıncdır başıyın üstündə əsən.

Sən şadlan, kor olsun buna düşmənin,

Gəlsin məclisinə dostların sənin»

MƏCNUNUN ATASINA CAVABI
O şəkərdillini Məcnun eşitcək,

Ağzından söz tökdü o da şəkər tək:

«Sən, ey böyüklüyü göylər calallı,

Uca göylərdən də uca xəyallı,

Viranə yerlərə sənsən şəhriyar,

Ərəblər üzündə, ənbər xalın var.

Sənin dərgahındır ilk qibləgahım,

Canım canındandır, sənsən pənahım.

Ömrün uzun olsun, daima yaşa,

Səninlə bir vuraq dünyanı başa.

Böyük xəzinədir bu nəsihətin,

Yaramı bağladı mehrin, ülfətin.

Ancaq, neyləyim ki, mən bəxti qara

Xoşla düşməmişəm vəhşi dağlara.

Doğrudur, dağılmış səbrim, qərarım,

Özümdə deyildir öz ixtiyarım.

Bağlanıb qalmışam, zəncirim dəmir,

Görünür mənim də bəxtim belədir.

Zənciri açmağa gücsüzəm bu dəm,

Bu yükü üstümdən ata bilmərəm.

Dedim ki, dönməsin ciyərin qana,

Xəyal pərişandır, könül virana.

Başımda partlayan bu ildırımdan

Minlərcə xırmanlar yanmışdır, inan.

Məzlum mən deyiləm yalnız bu yerdə,

Yüzləri düşmüşdür mən düşən dərdə.

Kölgə özbaşına düşməz quyuya,

Göydə dayanmamış ay duya-duya.Filin vücudundan milçəyə qədər,

Bu zülmü çəkməyən varmıdır məgər?

Xalqın istəyincə olsaydı hər iş,

Bir iş qalardımı xalq istəməmiş.

Daşları əridir çəkdiyim kədər,

Kim öz ürəyinə sıxıntı istər.

Məni pis taleim təqib edir, bil,

Heç kəs bədbəxtlikdən qurtaran deyil.

Neyləyim, olsaydı əlimdən tutan,

Ya günəş, ya da ay olardım, inan.

Bizdən ixtiyarsız yaranmış hər iş,

Insan iradəsi ona dəyməmiş.

Başım bəlalıdır, ürəyim xal-xal,

Dünyada varmıdır bir nəfər xoşhal.

Vətən tozu kimi mənəm sərgərdan,

Axır gözlərimdən yaş yerinə qan.

Bükdüm ildırım tək dodağımı mən,

Qorxub gülmədim ki, od tutar bədən.

Deyirlər, nə üçün gülməyirəm bir?

Ağlamaq qəmginlik əlamətidir.

Ömrümdə şadlanıb gülsəm bircə gün,

Qorxuram ağzımdan alov püskürsün.

Kəklik qarışqanı dimdikləyərək,

Onu dimdiyində sıxırdı bərk-bərk.

Qarışqa kəkliyə gülərək bu an,

Dedi ki: «Sən gülmək bacarmayırsan»

Yazıq qarışqaya baxaraq dik-dik;

«Bu mənim peşəmdir» söylədi kəklik.

Sonra qəhqəhəylə o güldü birdən,

Saldı qarışqanı öz dimdiyindən.

Hər kim bu dünyada gülərsə artıq,

Ondan uzaqlaşar məncə xoşbaxtlıq.

Yersiz bir gülüşün nə mənası var?

Yerində ağlamaq daha xoş olar.

Mənim ki, nəsibim oldu əziyyət,

Hansı bir günümlə mən olum rahət?

Belində yük olan qoca bir eşşəkNə qədər ömrü var əzab çəkəcək,

Rahat olmayacaq o əziyyətdən,

Bir ölüm qurtarar onu bu dərddən.

Demə məhəbbətə qılıncdan iti,

Ürəkdir yaradan bu məhəbbəti.

Qılınc oyunundan kim qaçsa, gerçək,

Başı bir qılıncla vurulsun gərək,

Eşqin qılıncından qorxmaz ki, heç kəs,

Aşiqin başından qılınc əksilməz.

Aşiq olan kimsə canından qorxmaz

Cananını sevən cahandan qorxmaz.

Girdi bulutlara o ay sirdaşım,

Qoy qılınc altına qoyulsun başım.

Bir baş verilməsə canana qurban,

Qılınca və teştə layiqdir, inan.

Bu odlara düşən canım naxoşdur,

Bu naxoş canımın yanması xoşdur.

Mən ki, söz olmuşam ağıza, dilə,

Sən də unut məni bu gündən belə».

Ata dinlədikcə yazıq oğlunu,

Ağladı, ağladı, yaş boğdu onu.

Bir yanda atası dayanmış giryan,

Bir yanda balası yıxılmış üryan.

Sonra evlərinə onu apardı,

Təsəlli verərək öpdü, yalvardı.

O sinəsi dağlı, o bəxti qara

Qəfəsdə quş kimi düşmüşdü dara.

Evdə iki-üç gün qara bağladı

Bu acı səhnəni görən ağladı.

O pərdəni yırtıb, ah çəkdi yenə,

Baş alıb yollandı çölün düzünə.

Əzab içindəydi həyatı ancaq,

Ölümdən pis idi ona yaşamaq.

Məhəbbət coşdurdu onun ruhunu,

Yenə Nəcd dağına apardı onu.

Əli daş kimiydi, ayağı dəmir,

Dağı dolaşırdı o havalı şir.Orda gurladıqca Məcnunun səsi,

Bir qəzəl deyirdi hər zümzüməsi.

Ellər, obalar da yığışıb səf-səf

Gəlirdi heyrətlə o dağa tərəf.

Eşitdikdə ondan nadir bir inci,

Xatirə qələmə tutub birinci.

Töhfə apardılar diyarbədiyar,

Aşiqlər nəğmədən varlanırdılar.

LEYLİNİN ƏHVALI HAQQINDA
Murad dastanının ilk səhifəsi,

Gözəllik mülkünün baş sərkərdəsi,

Yeddi ulduz kimi gözəl camallı,

O göylər duruşlu, göylər calallı,

Gözəl camalına ay həsəd çəkən,

Hüsnüylə sərvin də bağrını sökən,

Umudu, qorxunu mars qoyan hünər,

O aydan, günəşdən irs alan dilbər,

O, bütpərəstlərin səcdə mehrabı,

O, saray qəndili, gülşən gülabı,

Eşqin yatağına, nazına bir yar,

Həm xəzinə olan, həm xəzinədar,

Hüsnün, gözəlliyin zinət mayəsi,

Şəkər dillilərin naz sərmayəsi,

Özünə min aşiq qəlbi bağlayan,

Min Məcnun zənciri qırıb ağlayan

Leyli parladıqca min təmtəraqla,

Aləm göstərirdi onu barmaqla.

Daradı saçını o təzə sünbül,

Yırtdı qönçəsini o növrəstə gül.

Boyu sərv kimi qalxıb, ucaldı,

Yaqut dodaqları nə canlar aldı!

O, könül bağında boy atan pəri,

Qəmzə oxlarına tutdu elləri.

Ah, o baxışları nə sehirkardı!Yüz könül mülkünü birdən talardı.

Qəmzəsi ox kimi süzüb gedərdi,

Ərəb, türk yurduna hücum edərdi.

Atdığı kəməndin bir sirri vardı,

Qəmzəsi ov tutar, zülfü bağlardı.

Sonra da atardı damın üstündən,

Müşgə bənzəyirdi ahu gözləri,

Ahular ovlardı o gözəl pəri.

Şikar zamanında şirləri belə

Tutub zəncirlərdi hörüklərilə.

Üzü gül, dodağı baldan da şirin,

Şəkər görüb onu, dedi afərin,

O gül yanaqlara, bal dodaqlara

Min nazənin baxıb, düşmüşdü tora.

Saçı öpüş üçün yol təmizlərdi,

Kirpiyi «qoy allah versin» deyərdi.

Zülfü kəmənd olub, aşiq ovlardı.

Kirpiyi ox kimi onu qovlardı.

Aydan gözəl olan o iki yanaq

Güldən iki addım düşmüşdü qabaq.

Bir sərv boyluydu o qızın özü,

Sərv üstə qırqovul kimiydi üzü.

Dodağı şəkərdən şirə çəkmişdi,

Xurmanın üstünə qələm çəkmişdi.

Öpüş yaraşırdı o gül dodağa,

Şəkərin tüngünü qoymuşdu lağa.

Açıq quyu kimi zənəxdanına

Yüz könül düşmüşdü, aldanıb ona.

Zülfünü ip kimi atmışdı canan,

Bəlkə, aşiqləri çəksin quyudan.

Aşiqlər halına o yana-yana,

Özünün qəlbi də dönmüşdü qana.

O, dustaq qalmışdı bir pərdədə tək,

Ürəyi sınmışdı onun pərdə tək.

Bəzən oğrun-oğrun dam üstündə qız.

Səhərdən axşama baxardı yalnız.

Bəlkə də, Məcnunu görə bir təhər,

Bari, bir dəqiqə deyib gülələr.Harda tapsın onu bu gözəl sona,

Dərdini, sirrini bir açsın ona?

Ah, rəqib hədəsi, ah, düşmən dərdi!

Qız gecə yarısı min ah çəkərdi.

Şam kimi dəlicə gülməyi vardı,

O, şirin gülsə də, acı ağlardı.

Göz yaşı gülünü islatdıqca hey,

Məcnun görünürdü gözünə hər şey.

Ayrılıq oduna yanırdı pünhan,

Nə işıq, nə tüstü çıxırdı ondan.

Üzdə külək kimi coşsa da hər vaxt,

Içərdə qəlbini yeyirdi bədbaxt.

Öz dərd aynasına baxaraq yalnız,

Orda xəyaliylə danışırdı qız.

Yalnız kölgəsiydi onun sirdaşı,

Bir də həmdəmiydi eşqin göz yaşı

Kölgəyə dərdini açdıqca dilbər,

Qonşusu yatmırdı onun gecələr.

Odla su arası olmuşdu yeri,

Bir pəri üzlüydü o gözəl pəri.

Qadının nəğməsi cəhrə səsidir.

Ox isə şahların ov həvəsidir.

Leyli iki başlı iyi ataraq,

Bir başlı ox aldı, ah çəkdi ancaq.

Sarsınıb atdığı bir başlı oxdan,

Iki başlı iy də oldu sərgərdan

Dərya-dərya yığıb dərd ilə qəmi,

Gözündən tökürdü o, gəmi-kəmi.

O, pərdə dalında qəmlər yedikcə,

Qəmlər əridirdi qəlbini təkcə.

Qulağa bir qızıl halqa taxaraq,

Halqa tək qapıya asırdı qulaq.

Eşqin halqasını öz qulağından

Başqa bir insana verməzdi bir an.

O, ay çeşməsinə baxıb dalardı.

Gözləri çeşmə tək yolda qalardı.

Bəlkə bir sifariş gələ Məcnundan,Ya quru bir salam eşidə ondan.

Arabir əsdikcə Nəcdin küləyi,

Bir vəfa duyurdu qızın ürəyi.

O yandan bir bulut gəlsə bu yana,

Umud damlaları verirdi ona.

Evin hər yerindən, hər bucağından

Yarın qəzəlini duyurdu canan.

Leyliyə bazardan gələn hər uşaq

Baxırdı, Məcnundan söz oxuyaraq.

Damının altından keçdikcə hər kəs,

Qəzəl söyləyərdi ona bir nəfəs.

O dünya camallı nazəndə dilbər

Qəlbindən qoşardı gözəl şerlər.

O bakirə gözəl, bir sənətkardı,

Özü tək bakirə sözləri vardı.

Məcnunun dilindən söz düzəldərək,

Cavab da yazırdı o gözəl mələk.

Məcnunun şeriylə yandıqca pəri,

Ona su səpərdi öz şerləri.

Kağızı gizlində isladıb qanla,

Ona söz yazardı min həyəcanla.

Salam göndərərdi sərvə yasəmən.

Kimə rast gəlsəydi o məktub, inan,

Oxuyub oynardı o, şadlığından.

Aparıb Məcnuna verərdi ki, bir

Desin cavabında o gözəl bir şer.

O da canan yazan söz əvəzinə,

Axıcı bir qəzəl deyərdi yenə.

Demək, bu həsbhal qəlbin səsiydi.

Iki sevgilinin deyişməsiydi.

O aşiq bülbüllər ötəndən bəri,

Qırıldı dünyanın bütün qəmləri.

Dinib danışdıqca o qoşa sazlar,

Qopdu simlərindən gözəl avazlar.

Rudla çəng çalsa da iki nəğməkar,

Bir qəlbin səsini verirdi onlar.Onlar ki, hər dərdi şerə salardı,

Başqası çəngdə, neydə çalardı.

Nəğmə düzəltdikcə iki nəğməkar,

Çalıb oynayardı evdə uşaqlar.

Tənə qapısını açıb yenidən,

Böhtan uydurardı onlara düşmən.

Ağlamaq tutardı axır onları,

Göz yaşı yuyardı o böhtanları.

Tamam bir il keçdi bu münval ilə,

Onlar dolanırdı bir xəyal ilə.

BAHARIN TƏRİFİ VƏ LEYLİNİN XURMALIQ TAMAŞASINA GETMƏSİ
Sərdi xalısını səhraya min gül,

Bəzədi torpağı susənlə sünbül.

Ağacda qonçalar baxdı göz-gözə,

Bənzədi qayğısız, gülər bir üzə.

Qırmızı lalədən sarı çiçəkdən

Təbiət bir bayraq qaldırdı bilsən.

Baxıb bostandakı, bağdakı hüsnə,

Bülbül rübabını basdı köksünə.

Üstünə şeh düşmüş yaşıllıqlar da

Zümrüdə bənzərdi o ilk baharda.

Çəmənlər başına bürümüşdü şal,

Lalənin yarpağı olmuşdu xal-xal.

Hələ, nəzər yetir bənəfşələrə,

Zülfünü darayıb tökmüşdü yerə.

Qonça, kəmərini bağlayıb bərk-bərk,

Tikandan ox tutub atırdı, gerçək.

Güllər ipək geyib bəzənən zaman

Külək yapışmışdı sırğalarından.

Gül rəngli günəşdən açıb neylufər,

Suyun qarşısında atmışdı süpər

Şümşad tellərinə çəkib şanəni

Nar gülü yığırdı nara danəni.Ətrinin ağzını açdıqca sünbül,

Baxıb əl verirdi ona qızılgül.

Od tutub alışan nərgiz də bu an

Qızdırmalı kimi qalxdı yuxudan.

Şərab qətrələri qaynayıb haman.

Yavaşca axıtdı damarında qan

Axıtdı yasəmən can bulağını,

Nəstərən yıxadı gül yanağını.

Qızıl gül qorxaraq açdı gözünü,

Nazlandı misilsiz görcək özünü.

Beldəki qılınca bənzərdi süsən,

Yox, o sıyırmaydı, səhv elədim mən.

Quşlar dil açmışdı bağda hər yandan,

Baş açmaq olmazdı hərzə-hədyandan.

Turac ürəyindən kabab bişirir,

Qumru sinəsindən ona duz verir.

Çinar başındakı göyərçin səsi

Deyirdi aləmə yar zümzüməsi.

Ağacda bülbül də qan yaş tökərdi,

O da Məcnun kimi nalə çəkərdi.

Gül də Leylidəki o vüqar kimi,

Çadırdan çıxmışdı tacidar kimi.

Baxıb gül fəslinin çəmənlərinə,

Leyli qədəm basdı onun seyrinə.

Sonra saçlarını hörərək yenə,

Su səpdi gülünün yaqut rənginə

Haman qəbilənin gözəl qızları

Aldı ortalığa bizim dildarı.

Ərəb torpağında türk idi onlar,

Xoşdur ərəbboylu türk olan nigar.

Sənəmlər içində gedir xuraman,

Yaman göz dəyməsin ona heç zaman.

Bağda bitkilərin seyrinə dalsın,

Gülün kölgəsində dincini alsın.

Piyala uzatsın ona nərgizlər,

Lalədən öyrənsin təzə bir xəbər.

Bənəfşə zülfündən aldıqca işıq,Camalı güllərə olsun yaraşıq.

Boy atmaq öyrətsin sərvə özündən,

Utansın yasəmən onun üzündən.

Qönçənin ətrindən min bac istəsin,

Çəmənlər mülkündən xərac istəsin.

Boyu kölgə salsın çəmən üzünə

Gülsün o sərv ilə səmən üzünə,

Yox, yox onun qəsdi bu deyil, bilsən,

Nə güldür, nə sərvdir, nə də nəstərən.

Onun məqsədi də, eşqi də təkdir,

Bir bucaq axtarıb, min ah çəkməkdir.

Bülbülə sirrini açmaq istərdi,

B